ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANININ III. ÇANAKKALE TARIMI SEMPOZYUMU AÇILIŞ KONUŞMASI

Sayın Belediye Başkan Vekilim, Sayın Rektörüm, Sayın Rektör Yardımcılarım, Sayın Tarım İl Müdürüm, Çok Değerli Belediye Başkanlarımız, Üniversitemizin Değerli Akademisyenleri, Özel Sektör Kuruluşlarının Çok Değerli Temsilcileri, Çok Kıymetli Meslektaşlarımız, Sivil Toplum Örgütlerinin Kıymetli Temsilcileri, Çok Kıymetli Üreticilerimiz, Geleceğimizin Teminatı Sevgili Öğrencilerimiz, Değerli Basın Mensupları

Ziraat Fakültesine ve 3. Çanakkale Tarımı Sempozyumuna hoş geldiniz. Öncelikle herkesi saygılarımla selamlıyorum. Bu sempozyumun 1. si 2010 ve 2. si ise 2017 yılında yapılmıştı.

Tarımsal faaliyetler ve AR-GE çalışmaları önemini günden güne arttırmaya devam ediyor. Küresel iklim değişiklikleri, kuraklık ve su kaynaklarının azalması, ekosistemin hassas dengelerinin giderek bozulması, kaliteli ve güvenli gıdaya olan talebin giderek artması ve zorlaşması tarım AR-GE çalışmalarını farklı bakış açılarıyla geliştirme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır. 2050 yılında dünya nüfusunun yaklaşık 10 milyar olacağı düşünüldüğünde tarımda üretim ve verimlilik değerlerinin yükseltilmesi büyük bir zorunluluk taşımaktadır. Tarımsal verimlilikte gelişmiş ülkeler ile diğerleri arasındaki fark giderek artmaktadır. Gelişmiş ülkeler tarımsal AR-GE çalışmalarını daha da güçlendirerek verimliliği daha da arttırmanın yollarını araştırmaktadır. Nitelikli AR-GE çalışmalarını yürütmek ve üretimde verimliliği arttırmak için yapılması gerekenler ise kaliteli bir eğitim vermek, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri en hızlı bir şekilde uygulamaya aktarmaktan geçmektedir. 

İçinde bulunduğumuz dönemde küresel iklim değişikliğinin bir nevi faturasını öder durumdayız. Bu bazen aşırı yağış, sel, fırtına, dolu ya da don olarak karşımıza çıkıyor bazen de kuraklık ve aşırı sıcak şeklinde yüzümüze çarpıyor. Bazen de hastalık ve zararlılardaki artış şeklinde bizlere ödenmesi çok pahalı olan yüksek faturalar çıkarıyor. Bunların hepsi tarımsal verim, kalite ve fiyatlar üzerindeki baskıyı yoğun bir şekilde arttırıyor. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda küresel iklim değişiklikleri tarımsal araştırmalarda ana gündem maddesi olmak durumunda. Diğer taraftan teknolojik alanlarda yaşanan baş döndürücü hızda ilerleyen gelişmeler akıllı tarım uygulamaları, biyoteknolojik yöntemlerle çözüm üretme, yazılım geliştirme, sensör geliştirme, tohum ıslahı gibi alanlarda nitelikli araştırma faaliyetlerine öncelik verilmesini gerektirmektedir. 

Tarım bilimlerinin parlak geleceği nitelikli Ziraat Mühendisleri sayesinde olacaktır. Nitelikli Ziraat Mühendisleri de insanoğlunun sağlıklı bir şekilde beslenmesinde çok önemli roller üstlenecektir. Bu kapsamda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi üzerine düşen görev ve sorumlulukları özveriyle yerine getirmeye çalışmaktadır. Fakültemizde 9 bölümde 95 akademik personel ve 22 idari personel ile Eğitim-Öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmekteyiz. Kuruluşundan günümüze 4000 in üzerinde akademik eser üretmiş, 12 patent ve faydalı model tescili almış, öğretim üyelerine ait 6 şirketi bulunan, 1 marka ve 1 uluslararası hakemli dergisi bulunan seçkin bir Fakülte konumundayız. 2022 yılında öğretim üyelerimiz çok sayıda başarılı çalışmalara imza atmış 1 öğretim üyemiz Özel Alan Milli Yenilik Kategorisinde YÖK üstün başarı ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımızdan almış, ayrıca 5 öğretim üyemiz Uluslararası Buluş Fuarında 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazanmıştır. Fakültemiz başarılı çalışmaları ile ülkemiz tarımına ve bilim dünyasına önemli katkılar sunmaya devam ediyor. Çanakkale’de üretilen yüksek kaliteli ürünlere yönelik Coğrafi işaret tescil çalışmaları, üretici eğitimleri, yüksek lisans ve doktora çalışmaları çeşitlenerek zenginleşiyor. Çanakkale tarımına çok önemli katkılar sunuyoruz.  Ancak, tüm başarı ve kazanımlara karşın fakültemizin altyapısının yeterli düzeyde olmadığını belirtmem gerekir. 28 yıllık tarihinde binlerce Ziraat Mühendisi mezun etmiş Fakültemizin altyapı imkanlarının geliştirilmesi, üniversitemiz kaynaklarından daha fazla yararlanması gerekmektedir. Ayrıca Fakültemizin özel sektör ile iş birliği çalışmalarının artarak devam etmesi de çok büyük önem taşımaktadır.

Çanakkale, ülkemizin tarımda marka olan illerinden biridir ve yüksek kaliteli ürünlerle bu özelliğini giderek güçlendirmektedir. Çanakkale’nin sahip olduğu büyük potansiyel nedeniyle hem bitkisel hem de hayvansal üretim konularında önemli gelişmeler yaşayacağına inanıyorum. İstanbul başta olmak üzere çok sayıda büyük pazarlara yakınlığı, Çanakkale 1915 Köprüsünün ve tünellerin açılması Çanakkale ürünlerinin nakliyesinde çok büyük avantajlar sağlayacaktır. İstanbul’a Adana, Mersin, Hatay ve Antalya’dan taze meyve-sebze taşımak yerine artan nakliye giderleri nedeniyle Çanakkale’nin çok büyük bir tarımsal üretim bölgesi olması gerekmektedir.  Dolayısıyla Çanakkale’nin tarımsal üretim kapasitesi doğru bir şekilde ele alınmalı, çok sayıda tarımsal ürünün en yüksek kalitede yetiştirilebildiği bu coğrafyada her metrekare üretim odaklı değerlendirilmelidir. Ayrıca, Çanakkale katma değerli ürün ihracatını geliştiren bir il olmalı ve Tarım Platformu oluşturulmalıdır.

Bugün başlayan ve 3 gün boyunca sürdürülecek 3. Çanakkale Tarımı Sempozyumunda toplam 91 adet sözlü ve poster bildirinin sunumu gerçekleştirilecektir. Bitkisel üretim, Hayvansal üretim, Tarım teknolojileri alanlarında çok değerli çalışmalar bilim dünyasının ve tarımla ilgili paydaşların dikkatine sunulacaktır. Davetli Konuşmacımız Prof. Dr. Kazım ABAK hocamız sebze sektörünün çok önemli bir ismi. Bugün burada vereceği Sebzeler ve Sebze Tarımı: Güncel Durum ve Gelecek başlıklı bildirisi için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Sayın Hocam ve Kıymetli Eşi Marie Hanım Çanakkale’ye tekrar hoş geldiniz.

Üniversitemizin 30. kuruluş yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde bu önemli sempozyumun hazırlanmasında emeği geçen başta Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Sedat MURAT’a ve Kıymetli Rektör Yardımcılarımıza, Düzenleme Kurulu Üyelerimize, Bilim Kurulu Üyelerimize, Sempozyum süresince görev alacak olan gönüllü öğrencilerimize çok teşekkür ederim. Fakültemizde görev yapan akademisyenler, yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin yaptığı birbirinden değerli çalışmalar bu sempozyumda sunulacak bildiriler ile bilim dünyasına sunulacaktır. Bölüm Başkanlarımıza, öğretim üye ve elemanları ile öğrencilerimize çok teşekkür ederim. Sempozyumun düzenlenmesinde büyük katkı sağlayan Fakültemize her konuda önemli destekler veren İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüze ve çoğu bu fakülteden mezun olan Ziraat Mühendisi çalışanlarına çok teşekkür ederim. Sayın Tarım İl Müdürümüz kurumlararası iş birliği ve dayanışmanın en güzel örneğini sergilemiş, araştırma ve eğitim çalışmalarımıza çok önemli destekler sağlamıştır. Araştırmalarımıza çok yönlü destek sağlayan, bu sempozyumun düzenlenmesinde büyük katkılar sunan Syngenta, Adama, Dardanel, İÇDAŞ, Turkish Genetics, DoğaTech, May Tohum, BMusa, Koruma Tarım, Garden Koala, 17 Zeytinyağı ve Akdem şirketlerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca Bayramiç Ziraat Odası Başkanı Sayın İsmail PEHLİVAN’a, Çanakkale Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Sayın Cahit İLERİ’ye çok teşekkür ediyorum. Ayrıca tarımsal araştırmalarımıza çok yönlü destek sağlayan Çanakkale Belediyesine ve Başkan Vekilimiz Meslektaşımız Sayın İrfan MUTLUAY’a, Lapseki Belediye Başkanımız Sayın Eyüp YILMAZ’a, Kepez Belediyesi Başkanımız Sayın Birol ARSLAN’a ve Geyikli Belediye Başkanımız Sayın Mevlüt ORUÇOĞLU’na çok teşekkür ederim.

Bugün aramızda bulunan emekli öğretim üyelerimize sağlıklı ve mutlu bir emeklilik dönemi geçirmelerini dilerim. 2022 yılında emekli olan hocalarımıza da sağlıklı ve mutlu bir emeklilik hayatı diliyorum.

Sözlerime son verirken 3. Çanakkale Tarımı Sempozyumunun başarılı geçmesini diler, siz değerli katılımcıları en içten saygılarımla selamlarım.

 

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)