STRATEJİK EYLEM PLANI
Üniversitemiz Stratejik Planı

2018 - 2022

2021 - 2025

Birim Stratejik Planımız

2018-2022

2021-2025

Tüm Programlar Stratejik Planları

2018-2022

2021-2025
Stratejik Plan İzleme Verileri/Raporu 2022
2023 ilk 6 Ay

Tüm Bölümlerin Performans Göstergeleri ve Değerlendirme Anketleri

2018-2022

2021-2025