STRATEJİK EYLEM PLANI
Üniversitemiz Stratejik Planı

2018 - 2022

2021 - 2025

2024 - 2028

Birim Stratejik Planımız

2018-2022

2021-2025

2024-2028

Tüm Programlar Stratejik Planları

2021-2025

2024-2028

Stratejik Plan İzleme Verileri/Raporu 2022
2023

Tüm Bölümlerin Performans Göstergeleri ve Değerlendirme Anketleri

2018-2022

2021-2025

2024-2028