Yatay Geçiş
Üniversitemiz Mevzuat Sayfasından (bu sekmeden ulaşabilirsiniz) ilgili yönetmelik, yönerge vd. bilgilere Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Sayfasından (bu sekmeden ulaşabilirsiniz) ilgili duyuru vd. bilgilere ulaşabilirsiniz .

GENEL KOŞULLAR
  1. Önlisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına yatay geçiş yapılamaz.
  2. Ara sınıflara veya yarıyıllara geçiş için öğrencinin;
    • Ayrılacağı kurumdaki bütün sınavları başarmış olması,
    • Gireceği sınıftan veya yarıyıldan önceki öğretim süresinde sağladığı genel not ortalamasının (gireceği sınıfa veya yarıyıla geçiş notu dahil) en az % 60 veya eşdeğeri, 4 tam not üzerinden 2.00 olması gereklidir.
  3. İkinci öğretimden örgün öğretime yatay geçiş yapacak öğrencilerin öğretim yılı sonu itibariyle ilk %10’a girmeleri ve bunu belgelendirmeleri gerekir.
  4. Bir Yükseköğretim Kurumundan, çıkarma, uzaklaştırma vb. disiplin cezası almış olanlar yatay geçiş için başvuruda bulunamazlar.
  5. Üniversite içinden yapılacak olan yatay geçiş başvuruları da yukarıdaki esaslara göre yapılır.

Müracaat için gerekli belgeler ilgili akademik yılın duyurularında ilan edilir.