Dekanımızın Mesajı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak çok yönlü ve kaliteli bir eğitim vererek öğrencilerimizi değişen dünyanın koşullarına göre hazırlamak ve bilimsel araştırmalarımızı ülkemiz tarımını geliştirmek amacıyla en üst düzeye taşımayı hedeflemekteyiz.

Eğitim-Öğretim faaliyetlerine 1995 yılında başlayan Fakültemiz, farklı dokuz bölüm ile Türkiye’de en çok tercih edilen Ziraat Fakülteleri arasında yer almaktadır. Çanakkale ilimiz sahip olduğu üstün ekolojik koşullar nedeniyle ülkemizde tarım eğitiminin en üst seviyede gerçekleştirilebileceği imkanları sunmaktadır. Kuruluşundan itibaren geçen süre zarfında uluslararası alanda tanınan ve üstün bilimsel niteliklere sahip öğretim elemanları, araştırma ve eğitim programları ile tarım bilimlerine önemli katkılar sağlayan ve tarımsal alanlarda yetkin mezunlar yetiştiren bir fakülte olarak önemli bir konuma yükselmiştir.

Yirmi birinci yüzyılda tarımsal faaliyetler önemini iyice arttırmaya başlamıştır. Küresel iklim değişiklikleri, su kaynaklarının azalması, ekosistemin hassas dengelerinin giderek bozulması, kaliteli ve güvenli gıdaya olan talebin giderek artması ve zorlaşması tarım eğitimi ve araştırmalarını farklı bakış açılarıyla geliştirme zorunluluğunu ortaya çıkarmıştır.

Bu amaçla, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin bölümlerinde yürütülen eğitim programları; tarımsal üretim ve araştırma yapabilmek için gerekli bilgi donanımına sahip, girişimciliği destekleyen, bilim ve teknolojideki gelişmeleri takip ederek kendini sürekli geliştirebilen, ekip çalışması yürütebilen, proje tasarımı ve yönetimi konusunda becerilere sahip, çevre sorunlarına karşı duyarlı, farklı üretim sistemi ve teknolojilerine hakim, mesleki ve etik sorumluluğun bilincinde mezunlar yetiştirebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Geleceğin Ziraat Mühendisleri olmaya aday tüm gençleri fakültemize davet ediyoruz.

Öğrencilerimizin yetişmesinde özverili bir şekilde yoğun çaba harcayan akademik ve idari personelimize teşekkürlerimi sunuyorum.

 

 

Prof. Dr. Murat ŞEKER

Ziraat Fakültesi Dekanı