Ziraat Fakültesi Çiftliği Uygulama Alanları

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği     

Ziraat Fakültesi, 1995’ten bu yana araştırma uygulama faaliyetlerine ilişkin saha çalışmalarını farklı alanlarda yürütmüştür. Fakültenin ilk kurulduğu Üvecik’te bulunan bitkisel ve hayvansal üretime yönelik eğitim ve uygulama alanları Fakültenin yanında iken, Terzioğlu Yerleşkesi’ne taşınılmasının ardından uygulama ve araştırma alanları da taşınmıştır. Başlıca iki farklı yerleşkede bulunan Ziraat Fakültesi uygulama ve araştırma alanları 26.06.2018 tarihli Üniversitemiz Senatosu’nda “ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği” adının kullanılması ve bitkisel üretime yönelik faaliyetleri birimin “ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği Bitkisel Üretim Araştırma ve Uygulama Birimi”, hayvansal üretime yönelik faaliyetleri yürüten birimin “ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Birimi”,  tarımsal mekanizasyon ile ilgili faaliyetleri sürdüren birimin ise “ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği Tarım Makinaları Araştırma ve Uygulama Birimi” olarak isimlendirilmesine karar verilmiştir. Birimlerimiz ile ilgili ayrıntılı bilgilere aşağıdaki başlıklar altında ulaşabilirsiniz.

1- ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği Bitkisel Üretim Araştırma ve Uygulama Birimi

Üniversitemiz Dardanos Yerleşkesi’nde bulunan “ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği Bitkisel Üretim Araştırma ve Uygulama Birimi” toplam 120 dekarlık alana sahiptir. Kapalı sistem sulama yapılabilen alan, sulu ve kuru tarıma uygun tür ve çeşitlerin geliştirilmesi, ileri tarım tekniklerinin araştırılması amacıyla değerlendirilmekte, sosyal tesisleri ile öğrencilerimize staj ve kamp olanakları da sunmaktadır.

Fakültemizdeki eğitim öğretimde özellikle ders uygulamalarının, araştırma projelerinin ve öğrenci tezlerinin yürütülmesinde ön plana çıkan bu alan, üniversitemizin değişik yerleşkelerinde bulunan birimlerden bir tanesidir. Bu birimimizde, bölgemizdeki tarımın geliştirilmesi ve kısa sürede uygulamaya aktarılabilecek çalışmaların yapılmasının yanında, bilime yenilik getiren uluslararası normlara uygun araştırmalar da yürütülmektedir.

“ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği Bitkisel Üretim Araştırma ve Uygulama Birimi”nde Bahçe Bitkileri, Tarla Bitkileri, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Toprak ve Bitki Besleme, Bitki Koruma ve Tarımsal Biyoteknoloji Bölümlerimiz tarafından araştırma ve uygulama faaliyetleri yürütülmektedir. Bahçe Bitkileriyle ilgili farklı meyve türlerinin bulunduğu koleksiyon parsellerinde ve bağ plantasyonlarında çeşitli bilimsel çalışmaların yanı sıra, farklı sebze türleri ve süs bitkileri üzerinde araştırmalar yapılmaktadır. “ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği Bitkisel Üretim Araştırma ve Uygulama Birimi”nde, 3 da sofralık ve şıralık-şaraplık uygulama ve araştırma bağ plantasyonu mevcuttur. Zeytin, Trabzon hurması, elma, kayısı, İncir ve nar koleksiyon bahçelerinin mevcut olduğu birimimizde, farklı türler ile yeni meyve plantasyonu oluşturma çalışmalarına da devam edilmektedir.  

Birimde bulunan tam otomasyonlu 5 adet araştırma serası, Fakültemiz’de yürütülen araştırma projelerinin alt yapı ihtiyacını da önemli ölçüde karşılamaktadır. Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahına yönelik olarak yürütülen araştırma ve uygulama faaliyetleri kapsamında, tahıllar, yemeklik baklagiller, endüstri bitkileri ve yem bitkilerinin tarımı ve ıslahını konu edinen çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca bu birimimizde, farklı sulama yöntemleri ve toprak neminin ileri düzey tekniklerle izlenmesini konu edinen ve ayrıca su-verim ilişkilerini irdeleyen farklı araştırmalar da gerçekleştirilmektedir.  Toprak işleme tekniklerinin bitkisel üretime ve toprak yapısına etkilerinin de detaylı şekilde araştırıldığı bu birimde, uzun yıllardır yürütülen denemeler bulunmaktadır. Biyoteknolojik yöntemlerle geliştirilen bitkisel ürünlerin tarla şartlarındaki performansları ve tarımsal üretime kazandırılması konusundaki bazı önemli çalışmalar da bu birimimizde sürdürülmektedir. Bu birimimiz bu zamana kadar 2 DPT, 9 TÜBİTAK ve 55 BAP projesi olmak üzere toplam 66 adet araştırma projesine ev sahipliği yapmıştır. “ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği Bitkisel Üretim Araştırma ve Uygulama Birimi”nde farklı bölümlerimizin yapmış olduğu çalışmalar ile Çanakkale ilinde yetiştirilebilecek üzüm, meyve, sebze, tarla ve yem bitkileri tür ve çeşitlerinin belirlenmesi, ekim zamanı, toprak işleme, gübre dozu, bitki dikim sıklığı, hasat zamanı ve şekilleri gibi çalışmalara ağırlık verilmektedir. Yeni tür ve çeşitlerin belirlenmesi yanında, modern tarım tekniklerinin de devreye sokulmasıyla, yürütülen çalışmalardan elde edilen bulgular hem üreticilerimize aktarılmakta hem de ilgili bölüm öğrencilerimize bitkisel üretim konusunda uygulamalı eğitim yapabilme olanağı sağlanmaktadır.

 

 

 

 

2- ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Birimi

“ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Birimi”, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetleri yürütülen bir birimimizdir. Bu birimde, Ülkemizde son yıllarda popülaritesi iyice artan “Türk Saanen keçi” ırkı ve “Tahirova koyunu” ile ilgili bilimsel çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca bu çalışmalar kapsamında üretilen ihtiyaç fazlası hayvanlar yıl içerisinde belirli dönemlerde açık ihale usulüyle satışa çıkarılarak, özellikle yöre ve Ülke yetiştiricisine nitelikli damızlık anlamında katkılar sağlanmaktadır. Bu birimin temel amacı, öncelikle eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve uygulama yaparak, her iki hayvan türünde Türkiye’de uzun yıllardır pedigrili olarak yetiştirilen yüksek damızlık niteliğe sahip hayvanlara altyapı oluşturmak ve ıslah materyali olan “Türk Saanen keçisi” ve “Tahirova koyunu” ırklarının ülke ekonomisine katkı sağlayabilecek bir konuma taşımaktır. Bu birimimiz kurulduğu tarihten bu yana 9 TÜBİTAK, 1 Çanakkale İl Özel İdaresi, 1 alt yapı projesi ve 14 ÇOMÜ BAP projesi olmak üzere toplam 24 farklı araştırma projesine ev sahipliği yapmıştır. Birimimizde geliştirilen damızlık ırkların bölgede ve Ülkemizin farklı noktalarından gelen üreticilere zaman zaman satışı gerçekleştirilmekte ve böylelikle ülkemizin hayvansal üretimine önemli katkılar sağlanmaktadır.

  

  

  

  

3- ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği Tarım Makinaları Araştırma ve Uygulama Birimi

"ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği Tarım Makinaları Araştırma ve Uygulama Biriminde” Ziraat Fakültesi Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği bölümümüze ait 1 adet hangar bulunmaktadır. Hangar içerisinde ekim makinası test düzeneği, kuyruk mili güç ölçüm sistemi, gübre atma makinaları test düzenekleri ile çeşitli test ve deney alet ve ekipmanları yer almaktadır.

"ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği Tarım Makinaları Araştırma ve Uygulama Biriminde”, Fakültemiz öğrencilerine uygulamalı olarak eğitim-öğretim faaliyetleri verilmektedir. Bununla birlikte, TÜBİTAK ve özel sektör işbirliğiyle çeşitli projeler bu uygulama birimimizde hayat bulmaktadır. Özel sektör ile çeşitli konularda işbirliği yapılarak ve fikir alışverişinde bulunularak, Ülkemize katkı sağlayacak projeler gerçekleştirilmektedir. Ayrıca T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın bölümümüze vermiş olduğu “Tarım Alet ve Makinalarının Deney Raporu Verme Yetkisi” ile özel sektörün ürettiği makinaların test ve deneyleri bu uygulama birimimizde gerçekleştirilmekte, alet ve makinalara ilişkin deney raporları düzenlenmektedir. Bu faaliyetlerin yanı sıra birim, araştırma projelerine de alt yapı imkânı sağlamakta olup, birimde toplam 3 TÜBİTAK ve 2 BAP projesi yürütülmüştür.