Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme ve Değerlendirme

Ekler

Bologna AKTS-ECTS Egitim Bilgi Sistemi İyilestirme.pdf
ÇOMÜ EĞİTİM KATALOGU BOLOGNA BİLGİ TANIMLAMALARINA İLİŞKİN.pdf
DERS BİLGİ PAKETLERİNDE “DEĞERLENDİRME’’.docx
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME KILAVUZU.pdf
SINAV KAĞIDI.doc
UYGULAMA İLKELERİ.pdf