İç Kontrol

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü

Birim İç Kontrol Güvence Beyanı

2020

 
 

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

İç Kontrol Standartları Eylem Planı

Görev Tanımları

Birim Görev Tanımı

Personel Görev Tanımları

İş Akış Şemaları

Yazı İşleri

Öğrenci İşleri

Muhasebe

Birim Bütçe Analizi

Birim Risk Değerlendirme Raporu

Akademik Performans

Faaliyet Raporu

2018

2019

2020 

Öz Değerlendirme Raporu

2020

 

Kurum İçi Değerlendirme Raporu

2020

2021

Kurum İçi Değerlendirme Raporu Kanıtları 2021

 

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)