İç Kontrol

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü

Birim İç Kontrol Güvence Beyanı

2020

2021
2022

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

 

İç Kontrol Standartları Eylem Planı

 

Görev Tanımları

Birim Görev Tanımı

 

Personel Görev Tanımları

 

İş Akış Şemaları

Yazı İşleri

 

Öğrenci İşleri

 

Muhasebe

 

Birim Bütçe Analizi

 

Birim Risk Değerlendirme Raporu

 

Akademik Performans

 

Faaliyet Raporu

2018

 

2019

 

2020

 

2021

 

2022

 

Öz Değerlendirme Raporu

   

2020

 

2021

 

2022

 

Öz Degerlendirme Rapor_Değerlendirmesi

2021

 

2022

Öz Degerlendirme Yönetici Değerlendirmesi

2022

 

Kurum İçi Değerlendirme Raporu

2020

 

2021

 

2022

 

KİDR Rapor_Değerlendirmesi

2022

 

KİDR Yönetici Değerlendirmesi

2022

 

Kurum İçi Değerlendirme Raporu Kanıtları

2021

 

2022