Tarihçe

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Eğitim-öğretime, 1995–1996 öğretim yılında Bahçe Bitkileri ve Zootekni Bölümlerine öğrenci alarak başlamıştır. Bahçe Bitkileri, Bitki Koruma, Tarım Ekonomisi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Tarımsal Biyoteknoloji, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Tarla Bitkileri, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme, Zootekni olmak üzere toplam dokuz bölümle eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetlerine devam etmektedir.

Ziraat Fakültemizde tarımsal konularda araştırma, uygulama, analizlerin gerçekleştirildiği donanımlı laboratuvarlar bulunmakta ve bu laboratuvarlarda, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri, TÜBİTAK’ dan destekli bir çok bilimsel araştırma projesi ile bölgedeki tarım ve tarıma dayalı sanayi sektörlerinin gereksinimlerine yönelik AR-GE çalışmaları da yürütülmektedir. Ayrıca Ziraat Fakültesi Çiftliği altında Dardanos Yerleşkesinde faaliyetlerini sürdüren Bitkisel Üretim Araştırma ve Uygulama Birimi, bundan sonraki faaliyetlerini Geyikli’ de sürdürecek olan Hayvansal Üretim Araştırma ve Uygulama Birimi ve Tarım Makinaları Araştırma ve Uygulama Birimi ile 2019 yılı itibari ile Bozcaada Belediyesi ile ortak faaliyete geçirilen Ziraat Fakültesi Tarımsal Araştırma ve Uygulama Ofisi olmak üzere dört ayrı araştırma-uygulama alanımız bulunmaktadır.

Ziraat Fakültemiz 77’si öğretim üyesi olmak üzere 95 öğretim elemanı, 20 idari personeli ile yaklaşık 2000 öğrencisi ve 4000 mezun Ziraat Mühendisi ile Ülkemize ve bölgemize çeyrek asırdır kesintisiz hizmet etmeye devam etmektedir.