Komisyonlar

Kalite Güvence Komisyonu

Prof. Dr. Murat ŞEKER (Başkan)

Prof. Dr. Yasemin KAVDIR

Doç. Dr. Burak POLAT

Doç. Dr. Arda AKÇAL

Doç. Dr. Hande Işıl AKBAĞ

Doç. Dr. Özge Can NİYAZ

Dr. Öğr. Üyesi Ali Kürşat ŞAHİN

Dr. Öğr. Üyesi Bahri İZCİ

Dr. Öğr. Üyesi Burak BÜYÜKCAN

Dr. Öğr. Üyesi Uğur SARI

Dr. Öğr. Üyesi Melis İNALPULAT

Öğr. Gör. Ahmet BECAN

Serkan DURDAĞI (Fakülte Sekreteri)

Lisans Öğrenci Mert UYAR

Risk Değerlendirme Komisyonu

Doç. Dr. Burak POLAT(Başkan)

Doç. Dr. Anıl ÇAY

Doç. Dr. İsmail TAŞ

Dr. Onur Sinan TÜRKMEN

Dr. Öğr. Üyesi Ali SÜMER

Öğr. Gör. Ahmet BECAN

İç Kontrol Komisyonu

Prof. Dr. Fatih KAHRIMAN (Başkan)

Doç. Dr. Anıl ÇAY

Doç. Dr. Çiğdem GÖZEL

Dr. Öğr. Üyesi Cem KUZUCU

Dr. Öğr. Üyesi Yakup ÇIKILI

Dr. Öğr. Üyesi Fırat ALATÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Sefa AKSU

Öğr. Gör. Ahmet BECAN

Amaç ve Hedef Belirleme Komisyonu

Doç. Dr. Burak POLAT (Başkan)

Doç. Dr. Anıl ÇAY

Dr. Öğr. Üyesi Fırat ALATÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Soner YİĞİT

Öğr. Gör. Ahmet BECAN

Mezuniyet Kriterleri Belirleme ve Mezuniyet Komisyonu

Prof. Dr. Murat ŞEKER (Başkan)

Prof. Dr. Ünal KIZIL

Doç. Dr. Fatih KAHRIMAN

Doç. Dr. Burak POLAT

Doç. Dr. Ali KARANFİL

Dr. Öğr. Üyesi Soner YİĞİT

Dr. Öğr. Üyesi Gizem AKSU

Öğr. Gör. Mürsel GÜVEN

Öğr. Gör. Ahmet BECAN

Araş. Gör. Esra ŞAHİN

Araş. Gör. Nihan ÇİFTÇİ

Araş. Gör. Hakan ERDEM

Araş. Gör. Umut MUCAN

Akademik Etkinlikler Komisyonu

Prof. Dr. Murat ŞEKER (Başkan)

Prof. Dr. Fatih KAHRIMAN

Doç. Dr. Burak POLAT

Dr. Öğr. Üyesi Özge Can NİYAZ

Dr. Öğr. Üyesi Sefa AKSU

Dr. Öğr. Üyesi Onur HOCAOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Burak BÜYÜKCAN

Dr. Öğr. Üyesi Sefa AKSU

Araş. Gör. Dr. Mehmet Ali GÜNDOĞDU

Araş. Gör. İpek YAŞAR

Araş. Gör. Ezgi YÜCEER

Araş. Gör. Esra ŞAHİN

Staj Komisyonu

Doç. Dr. Burak POLAT (Başkan)

Doç. Dr. Ali KARANFİL

Dr. Öğr. Üyesi Seçkin KAYA

Oryantasyon Komisyonu

Doç. Dr. Burak POLAT (Başkan)

Doç. Dr. Bengü EVEREST

Doç. Dr. Çiğdem GÖZEL

Dr. Öğr. Üyesi Gizem AKSU

Öğr. Gör. Ahmet BECAN

Araş. Gör. Eylem DURMUŞ

Araş. Gör. Dr. Melis İNALPULAT

Araş. Gör. Dr. Mehmet Ali GÜNDOĞDU

Üniversite Sanayi İşbirliği Komisyonu

Prof. Dr. Fatih KAHRIMAN (Başkan)

Doç. Dr. Arda AYDIN

Doç. Dr. Cemil TÖLÜ

Doç. Dr. İsmail TAŞ

Dr. Öğr. Üyesi Seçkin KAYA

Dr. Öğr. Üyesi Onur Sinan Türkmen

Öğr. Gör. Ahmet BECAN

Akreditasyon Komisyonu

Prof. Dr. Murat ŞEKER (Başkan)

Prof. Dr. İsmail KASAP

Prof. Dr. Alper DARDENİZ

Prof. Dr. İskender TİRYAKİ

Prof. Dr. Sibel TAN

Prof. Dr. Mevlüt AKÇURA

Prof. Dr. Sarp Korkut SÜMER

Prof. Dr. Gökhan ÇAMOĞLU

Prof. Dr. Yasemin KAVDIR

Prof. Dr. Türker SAVAŞ

Kalite Güvence Web Sorumlusu

Öğr. Gör. Ahmer BECAN

Dr. Öğr. Üyesi Burak BÜYÜKCAN Dr. Öğr. Üyesi Murat TEKİNER 

Dr. Öğr. Üyesi Özge Can NİYAZ

Dr. Öğr. Üyesi Hande IŞIL AKBAĞ

Dr. Öğr. Üyesi Onur HOCAOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Gizem AKSU

Dr. Öğr. Üyesi Uğur SARI

Araş. Gör. Dr. Tolga SARIYER

Araş. Gör. Hakan ERDEM

Araş. Gör. Eylem DURMUŞ

Halkla İlişkiler Komisyonu

Doç. Dr. Burak POLAT (Başkan)

Doç. Dr. Bengü EVEREST

Dr. Öğr. Üyesi Gizem AKSU

Dr. Öğr. Üyesi Sefa AKSU

Araş. Gör. Umut MUCAN

Araş. Gör Nihan ÇİFTÇİ

Araş. Gör. Ezgi YÜCEER

Araş. Gör. İpek YAŞAR 

Öğr. Gör. Ahmet BECAN

Öğrenci Akademik Danışmanlığı Komisyonu

Doç. Dr. Burak POLAT (Başkan)

Doç. Dr. Anıl ÇAY

Dr. Öğr. Üyesi Uğur SARI

Ekler

2023 KALİTE KOMİSYONU VE ALT KOMİSYONLARI.pdf