Fiziki İmkanlar

                                                                                                                       

 

 

 

ÇOMÜ ZİRAAT FAKÜLTESİ FİZİKİ MEKÂN KULLANIM RAPORU

 

 

 

 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi

 Ziraat Fakültesi

Kasım 2023

İçindekiler Tablosu

1. ZİRAAT FAKÜLTESİ FİZİKİ MEKÂN DURUMU VE KULLANIMI

2. DEKANLIK VE ORTAK KULLANIM ALANLARI

3. BÖLÜMLERİN FİZİKİ ALAN KULLANIMLARI

3.1. BAHÇE BİTKİLERİ

3.2. BİTKİ KORUMA

3.3. TARIM EKONOMİSİ

3.4. TARIM MAKİNELERİ VE TEKNOLOJİLERİ

3.5. TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

3.6. TARLA BİTKİLERİ

3.7. TOPRAK VE BİTKİ BESLEME

3.8. ZOOTEKNİ

3.9. TARIMSAL YAPILAR SULAMA

4. FİZİKİ MEKÂN KULLANIMI İÇİN MEVCUT DURUMUN ANALİZİ VE FİZİKİ MEKÂN TALEBİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN KRİTERLER

 

 

1.ZİRAAT FAKÜLTESİ FİZİKİ MEKÂN DURUMU VE KULLANIMI

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi 1995 yılında kurulmuş köklü fakültelerden birisidir. Eğitim öğretim faaliyetlerine Mahmudiye beldesi, Üvecik yerleşkesinde bulunan alanda başlayan fakülte, daha sonraki yıllarda Terzioğlu yerleşkesine taşınmış ve ilk yıllarda kampüs girişinde ilahiyat fakültesi ile ortak bir bina kullanmıştır. Daha sonraki yıllarda ise fakülte yeni binasına taşınmış olup hazırlanan bu rapor 2023 yılı itibariyle bu binanın mevcut kullanım durumunu göstermektedir. Bu yıl itibariyle fakülte çatısı altında eğitim öğretim faaliyetleri 9 bölüm tarafından yürütülmektedir. Bodrum kat ile beraber toplamda dört katlı olan fakülte binasında toplam 196 adet kullanım alanı mevcuttur. Bu alanlardan bazıları bölümleme yolu ile plana dâhil edilen alanlardır. Fakülte binası dikkate alındığında bodrum katta 32 adet, zemin katta 33 adet, birinci katta 38 adet, ikinci katta 41 adet, üçüncü katta 52 adet oda mevcuttur. Bu odaların 89 adedi ofis, 28 adedi laboratuvar, 19 adedi depo, 7 adedi iklim odası, 5 adedi soğuk hava deposu ve kalan kısmı ise diğer amaçlarla kullanılan odalardan ibarettir.

Ayrıca bu sayılara dâhil edilmeyen her katta dört adet ve amfi karşısında iki adet olmak üzere toplamda 10 adet lavabo bulunmaktadır. Kantin işletmesi de bu sayılara dâhil edilmemiştir.

Çizelge 1. Ziraat fakültesinde odaların katlara göre dağılımı

Bulunduğu Kat

Fiziki Mekan Sayısı

BODRUM KAT

32

ZEMİN KAT

33

BİRİNCİ KAT

38

İKİNCİ KAT

41

ÜÇÜNCÜ KAT

52

Genel Toplam

196

 

Bölüm ve birimlere göre dağılım dikkate alındığında, dekanlığın 24, bahçe bitkileri bölümünün 24, bitki koruma bölümünün 21, zootekni bölümünün 19, toprak ve bitki besleme bölümünün 18, tarla bitkileri bölümünün 15, tarımsal biyoteknoloji bölümünün 10, tarım ekonomisi bölümünün 9 ve tarım makinaları ve teknolojileri mühendisliği bölümü tarafından 9 adet odanın kullanıldığı görülmektedir. Ortak kullanım alanı olarak dinlenme odası, seminer salonları ve sınıflar olmak üzere toplamda 33 adet oda mevcuttur (Çizelge 2). Bu alanlar toplamda 2409.68 m2 tutmaktadır.

Çizelge 2. Fakültede bulunan odaların kullanım durumlarının birimlere göre dağılımı

Kullanan Birim

Fiziki Mekan Sayısı

Alan (m2)

DEKANLIK

24

569.157

BAHÇE BİTKİLERİ

24

549.17

BİTKİ KORUMA

21

507.538

TARIM EKONOMİSİ

9

241.2

TARIM MAKİNALARI

9

323.22

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ BÖLÜMÜ

10

333.338

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

14

445.416

TARLA BİTKİLERİ

15

409.078

TOPRAK VE BİTKİ BESLEME

18

566.454

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

19

559.017

ORTAK KULLANIM

33

2409.68

Genel Toplam

196

6913.3

2.DEKANLIK VE ORTAK KULLANIM ALANLARI

Dekanlık birimi fakültenin 2. katında yer almaktadır ve dekanlığın kullanımında olan 28 adet odanın 12 adedi dekanlığa bağlı ofisler, 5 adedi fakülte depoları ve kalan 11 adedi ise çay ocağı, kalorifer dairesi gibi fakülte kullanım alanlarını içermektedir. Dekanlığın kullanımında olan ofislerde Dekan, Dekan yardımcıları, fakülte sekreteri, idari personeller ve bölüm idari personelleri ikamet etmektedir. Fakülte belgelerinin muhafaza edildiği arşiv, temizlik malzemelerinin ve fakülte ihtiyaçlarının muhafaza edildiği 4 adet depo, 1 adet atölye, dekanlık çay ocağı kullanımdadır. Ayrıca kalorifer odası, güç kaynağı odası misafir öğretim üyeleri odası, teknisyen bürosu, yazı işleri bürosu, sosyal market odaları dekanlığın kontrolündedir (Çizelge 3). Dekanlıkta akademik ve idari personel (bölüm sekreterleri dahil) 21 personel görev yapmaktadır. Dekanlığın kişi başına ofis kullanım alanı 17 metrekare civarındadır.

Çizelge 3. Dekanlık ve ortak kullanım alanlarına ait bilgiler

 

Fiziki Mekan Sayısı

Alan (m2)

DEKANLIK

24

569.2

ARŞİV

1

21.6

ATÖLYE

1

10.6

DEKANLIK ÇAY OCAĞI

1

22.4

DEPO

4

67.5

FOTOKOPİ ODASI

1

13.2

MUHASEBE BÜROSU

1

15.8

OFİS

13

357.4

SOSYAL MARKET

1

15.5

YAZI İŞLERİ BÜROSU

1

45.2

ORTAK KULLANIM

33

2409.7

BAY MESCİD

1

44.2

BAYAN MESCİD

1

21.4

BİLGİSAYAR LABORATUVARI

2

204.1

BÖLÜM SEKRETERLİKLERİ

1

51.2

DEPO

1

164.9

DERGİ ODASI

1

75.0

DİNLENME ODASI

1

150.0

GÜÇ KAYNAĞI ODASI

1

23.1

KALORİFER ODASI

1

181.2

MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYELERİ

1

28.9

SEMİNER SALONU

1

102.9

SINIF

20

1042.8

ANFİ

1

320.0

Fakültede bulunan ortak kullanım alanları incelendiğinde, öğretim üyelerinin dinlenme odası olarak kullandığı üçüncü katta bir adet salon ve ikinci katta bir adet dergi odası olduğu, öğrencilere yönelik ise 1 adet amfi, bir adet seminer salonu, iki adet bilgisayar laboratuvarı, 20 adet sınıfın mevcut olduğu görülmektedir. Sınıflar fakülte binasının sağ kanadında konumlanmıştır. Ayrıca faklı bölümlerin sekreterlerinin kullandığı fakültenin ikinci katında bir adet oda bulunmaktadır. Fakültede bir adet bay ve bir adet bayan olmak üzere iki oda mescit olarak kullanılmaktadır (Çizelge 3).

3.BÖLÜMLERİN FİZİKİ ALAN KULLANIMLARI

Eğitim öğretim ve araştırma faaliyetlerini fakülte çatısı altında sürdüren bölümlerimizin kullanımında bulunan mevcut alanlarla ilgili açıklamalar aşağıda başlıklar halinde sunulmuştur.

3.1.BAHÇE BİTKİLERİ

Bahçe bitkileri bölümü 14 öğretim üyesi/elemanı ile 193 kayıtlı öğrencisine eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Bölümün kullanımında 12’si ofis, 4’ü soğuk hava deposu, 2’si iklim odası, 2’si depo, 3’ü laboratuvar ve bir toplantı salonu (pimapen ile bölümlenmiş) olmak üzere toplam 24 mekân bulunmaktadır (Çizelge 4).

Çizelge 4. Bahçe bitkileri bölümünün kullanımına tahsis edilen alanların dağılımı

KULLANIM AMACI

FİZİKİ MEKAN SAYISI

ALAN (m2)

DEPO

2

29.8

İKLİM ODASI

2

13.5

LABORATUVAR

3

136.2

OFİS

12

311.1

SOĞUK HAVA DEPOSU

4

38.6

TOPLANTI SALONU

1

20.0

TOPLAM

24

549.17

3.2.BİTKİ KORUMA

Bitki koruma bölümü 13 öğretim üyesi/elemanı ile 204 kayıtlı öğrencisine eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Bölümün kullanımında 10’u ofis, 3’ü iklim odası, 1’si depo, 7’si laboratuvar olmak üzere toplam 21 mekân bulunmaktadır (Çizelge 5). Ayrıca tarımsal biyoteknoloji bölümü ile bir laboratuvar ortak kullanılmaktadır. Bu mekânların toplam alanı 507,6 m2 civarındadır. Bölümde görevli öğretim üyelerinden ikisi bahçe bitkileri bölümünün bulunduğu koridorda, üç araştırma görevlisi ise Tarla Bitkileri ve Tarımsal Biyoteknoloji bölümleri tarafından kullanılan koridorda ikamet etmektedir.

Çizelge 5. Bitki koruma bölümünün kullanımına tahsis edilen alanların dağılımı

KULLANIM AMACI

FİZİKİ MEKAN SAYISI

ALAN (m2)

DEPO

1

6.8

İKLİM ODASI

3

43.4

LABORATUVAR

7

237.02

OFİS

10

237.0

TOPLAM

21

507.6

3.3.TARIM EKONOMİSİ

Tarım ekonomisi bölümü 7 öğretim üyesi/elemanı ile 201 kayıtlı öğrencisine eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Bölüm fakültenin birinci katında ve tüm öğretim üyeleri aynı koridordadır. Bölümün kullanımında 7’si ofis, 2’si birleştirilmiş oda olarak kullanılan bir sınıf bulunmaktadır (Çizelge 6). Bölümün kullanımında bulunan fiziki alanların toplamı 241.2 m2’dir.

Çizelge 6. Tarım ekonomisi bölümünün kullanımına tahsis edilen alanların dağılımı

KULLANIM AMACI

FİZİKİ MEKAN SAYISI

ALAN (m2)

OFİS

7

187.6

SINIF

2

53.6

TOPLAM

9

241.2

3.4.TARIM MAKİNALERİ VE TEKNOLOJİLERİ

Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği bölümü 7 öğretim üyesi/elemanı ile 69 kayıtlı öğrencisine eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Bölümün kullanımında 6’sı ofis, 1’ çizim odası, 1 depo ve 1 laboratuvar olmak üzere toplam 9 mekân bulunmaktadır (Çizelge 7). Bu mekanların toplam alanı 323.2 m2’dir. Bölüme ait ofisler bitki koruma bölümü ile aynı koridorda fakültenin üçüncü katında yer almaktadır. Bölümün kullanımında olan laboratuvar fakültenin birinci katındadır.

Çizelge 7. Tarım makinaları ve teknolojileri mühendisliği bölümünün kullanımına tahsis edilen alanların dağılımı

KULLANIM AMACI

FİZİKİ MEKAN SAYISI

ALAN (m2)

ÇİZİM ODASI

1

75.0

DEPO

1

38.3

LABORATUVAR

1

72.1

OFİS

6

137.9

TOPLAM

9

323.2

3.5.TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

Tarımsal biyoteknoloji bölümü 6 öğretim üyesi/elemanı ile 195 kayıtlı öğrencisine eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Bölümün kullanımında 5’i ofis, 4’ü laboratuvar ve bir iklim odası olmak üzere toplam 10 mekân bulunmaktadır (Çizelge 8). Bu mekanların toplam alanı 317.5 m2’dir. Bölüm ofisleri fakültenin üçüncü katında tarla bitkileri bölümü ile aynı koridorda yer almaktadır. Bölümün kullanımında olan laboratuvarlardan birisi birinci katta birisi ikinci katta ve ikisi üçüncü katta yer almaktadır. Bu laboratuvarlardan bir tanesi Bitki Koruma Bölümü İle ortak kullanılmaktadır.

Çizelge 8. Tarımsal biyoteknoloji bölümünün kullanımına tahsis edilen alanların dağılımı

KULLANIM AMACI

FİZİKİ MEKAN SAYISI

ALAN (m2)

İKLİM ODASI

1

21.6

LABORATUVAR

4

161.9

OFİS

5

134.0

TOPLAM

10

317.5

3.6.TARLA BİTKİLERİ

Tarla bitkileri bölümü 11 öğretim üyesi/elemanı ile 202 kayıtlı öğrencisine eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Bölümün kullanımında 8’i ofis, 1’i soğuk hava deposu, 1’i yetiştirme odası (depodan dönüştürülmüş), 3’ü laboratuvar olmak üzere toplam 15 mekân bulunmaktadır (Çizelge 9). Bölüm ofisleri tarımsal biyoteknoloji bölümü ile aynı koridorda fakültenin üçüncü katında yer almaktadır. Bölümün kullanımında olan laboratuvarlar da üçüncü katın sağ kanadında yer almaktadır.

Çizelge 9. Tarla bitkileri bölümünün kullanımına tahsis edilen alanların dağılımı

KULLANIM AMACI

FİZİKİ MEKAN SAYISI

ALAN (m2)

DEPO

2

59.4

LABORATUVAR

3

109.6

OFİS

8

214.4

SOĞUK HAVA DEPOSU

1

9.6

YETİŞTİRME ODASI

1

16.1

TOPLAM

15

409.1

3.7.TOPRAK VE BİTKİ BESLEME

Toprak bilimi ve bitki besleme bölümü 10 öğretim üyesi/elemanı ile 40 kayıtlı öğrencisine eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Bölümün kullanımında 9’u ofis,1’i iklim odası, 3’ü depo, 5’i laboratuvar olmak üzere toplam 18 mekân bulunmaktadır (Çizelge 10). Kullanılan odaların toplam alanı 566.5 metrekaredir. Bölüm öğretim üyeleri Tarımsal yapılar sulama bölümü ile aynı koridoru paylaşmakta olup fakültenin birinci katındaki ofislerde ikamet etmektedirler. Bölüm öğretim elemanlarından ikisi zemin katta bulunan ve tarım ekonomisi bölümünün bulunduğu koridorda bir odayı kullanmaktadır.

Çizelge 10. Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümünün kullanımına tahsis edilen alanların dağılımı

KULLANIM AMACI

FİZİKİ MEKAN SAYISI

ALAN (m2)

DEPO

3

97.8

İKLİM ODASI

1

9.3

LABORATUVAR

5

231.7

OFİS

9

227.6

TOPLAM

18

566.5

3.8.ZOOTEKNİ

Zootekni bölümü 11 öğretim üyesi/elemanı ile 179 kayıtlı öğrencisine eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Bölümün kullanımında 12’si ofis, 3’ü laboratuvar ve bir lisansüstü eğitim odası olmak üzere 16 mekâna ek olarak, ÇOMÜ Deney Hayvanları Araştırma Merkezi ile ortak kullanılan 1 adet depo ve 2 adet yetiştirme odası bulunmaktadır (Çizelge 11). Bölüm tarafından kullanılan mekanların toplam alanı 559.0 metrekaredir. Bölümün kullanımında olan ofisler fakültenin ikinci katında aynı koridorda yer almaktadır. Bölüme ait laboratuvarlar da fakültenin ikinci katında bulunmaktadır.

Çizelge 11. Zootekni bölümünün kullanımına tahsis edilen alanların dağılımı

KULLANIM AMACI

FİZİKİ MEKAN SAYISI

ALAN (m2)

DEPO

1

59.4*

LABORATUVAR

3

121.5

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ODASI

1

26.8

OFİS

12

321.6

YETİŞTİRME ODASI

2

29.7*

TOPLAM

19

559.0

* Bu alanlar ÇOMÜ Deney Hayvanları Araştırma Merkezi’ne tahsis edilmiş olup, Zootekni öğretim üyeleri tarafından kullanılan alanlardır.

3.9.TARIMSAL YAPILAR SULAMA

Tarımsal yapılar ve sulama bölümü 9 öğretim üyesi/elemanı ile 25 kayıtlı öğrencisine eğitim-öğretim faaliyetlerini gerçekleştirilmektedir. Bölümün kullanımında 7’si ofis, 3’ü depo, 3’ü laboratuvar ve çizim odası olmak üzere toplam 14 mekân bulunmaktadır (Çizelge 12). Bölüm tarafından kullanılan mekanların alanı 445.4 metrekaredir. Bölümün ofislerinin büyük kısmı fakülte binasının birinci katında toprak ve bitki besleme bölümü ile aynı koridorda iken, birisi koridor dışında ve çizim odasının da tarım ekonomisi bölümünün bulunduğu koridorda yer aldığı görülmektedir. Bölümün kullanımında bulunan laboratuvarlardan birinci katta bulunmaktadır ve ikisi sol kanatta birisi ise binanın sağ kanadında yer almaktadır.

Çizelge 12. Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümünün kullanımına tahsis edilen alanların dağılımı

KULLANIM AMACI

FİZİKİ MEKAN SAYISI

ALAN (m2)

ÇİZİM ODASI

1

24.9

DEPO

3

77.3

LABORATUVAR

3

160.8

OFİS

7

182.4

TOPLAM

14

445.4

4.FİZİKİ MEKÂN KULLANIMI İÇİN MEVCUT DURUMUN ANALİZİ VE FİZİKİ MEKÂN TALEBİNİN YERİNE GETİRİLMESİ İÇİN KRİTERLER

 

Dekanlık haricinde bölümler tarafından kullanılan ve eğitim öğretim faaliyetleri açısından önem arz eden hususlar tespit edilmeye çalışılmıştır. Mevcut fiziki alanlar ve fakülte alanlarını kullanan kişi sayıları dikkate alındığında aşağıdaki tespitler yapılmıştır.

 • Fakülte düzeyinde değerlendirildiğinde, halihazırda 1308 kayıtlı öğrenci ve 88 personel olmak üzere toplam 1396 kişi fakülte fiziki mekanlarından yararlanmaktadır.
 • Sınıf olarak inşa edilmiş alanların alan toplamı 1042.8 m2’dir. Kayıtlı öğrenci sayısının sınıf alanına oranı (Amfi ve seminer salonları ve bilgisayar laboratuvarları hariç) 0.82’dir. Bu durum öğrenci başına sınıf alanının 1 metrekareden az olduğunu göstermektedir.
 • Sınıf olarak inşa edilmiş alanların toplam kapasitesi 1160 adet öğrenci ile sınırlıdır. Kayıtlı öğrenci sayısının oturak sayısına oranı (Amfi ve seminer salonları, dönüştürülmüş alanlar ve bilgisayar laboratuvarları hariç) 0.89’dir. Bu durum öğrenci başına sınıf alanının 1 metrekareden az olduğunu göstermektedir. Sınıf ihtiyaçları amfi, dergi odası çizim odası vb. alanların sınıf olarak kullanımı sayesinde giderilmektedir. Bu alanlar kullanılmaksızın tüm öğrencilerin (1308 öğrenci) fakültede aynı anda derse girmesi olanaksızdır. Derslere kayıtlı öğrenci sayılarının sabit olmadığı da düşünülür ise mevcut öğrenci sayısının fakülte kapasitesini aştığı net biçimde ortadadır.
 • Bölümlerde akademik personel tarafından kullanılan ofis alanlarının toplamı 1964.9 m2 ve fakültenin akademik personel ofis alanı ortalaması 22.4 m2’dir.
 • Fakültede toplam laboratuvar alanı 1218.7 m2’dir. Kayıtlı öğrenci başına laboratuvar alanı 0.94 m2’dir. Toplam laboratuvar alanının akademik personel sayısına oranlanması ile bulunan ortalama alan ise 13.9 m2’dir. Laboratuvarda cihaz ve tezgâh alanlarının da kullanıldığı göz önünde bulundurulduğunda kişi başına kullanım alanlarının bir hayli düşük olduğu söylenebilir.

Birimlere göre akademik personel ve öğrenci sayılarına karşılık tahsis edilen odaların sayısı ve alanları ile kişi başına düşen alanlar Çizelge 13 ve Çizelge 14’te sunulmuştur

 • Birim düzeyinde değerlendirildiğinde; akademik personeller tarafından kullanılan ofis ve araştırma alanı sayılarının bölümlere göre önemli farklar gösterdiği görülmektedir. Kullanımda bulunan oda sayıları bölümlerde bulunan akademik personel sayılarına göre şekillenmekle birlikte, ofis alanı bakımından Zootekni bölümü (321.6 m2), laboratuvar (231.72 m2) ve araştırma amaçlı fiziki alanlar (338.85 m2) bakımından Toprak Bilimi ve Bitki Besleme bölümünün fakülte ortalamalarının üzerinde olduğu görülmektedir.
 • Bölümlerde görevli akademik personel sayısı ve kullanılan ofis alanları dikkate alındığında, akademik personel başına fakültede ofis alanı ortalaması yaklaşık 22.4 metrekare olduğu görülmektedir. Bu bakımdan tarla bitkileri, tarım makinaları ve teknolojileri mühendisliği bölümü ile bitki koruma bölümleri fakülte ortalamasının altında iken, tarım ekonomisi ve zootekni bölümünün ortalamanın üstünde değere sahip olduğu görülmektedir (Çizelge 14).
 • Akademik personel başına araştırma alanı ortalaması 21.6 metrekaredir. Bölümlere göre dağılım dikkate alındığında bahçe bitkileri,  tarla bitkileri ve zootekni bölümlerinin bu ortalamanın altında kaldığı görülmektedir. Toprak bilimi ve bitki besleme, tarımsal yapılar sulama ile tarımsal biyoteknoloji bölümlerinin ise fakülte ortalamasının üzerinde alana sahip olduğu görülmektedir (Çizelge 14).
 • Bölümlerdeki dağılımlara göre kayıtlı öğrenci başına araştırma alanı ortalaması 3.03 metrekaredir. Kullanılan alanlara göre 5 bölümün ortalaması 1 metrekare civarında iken, Tarımsal Yapılar ve Sulama (10.52 m2), Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (8.47 m2), Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği bölümünün (2.69 m2)  ortalamanın üstünde yer aldığı görülmektedir.

 

 

Çizelge 13. Ziraat fakültesine ait binada ofis ve araştırma alanların bölümlere göre dağılımı

 

OFİS SAYISI

LAB. SAYISI

DİĞER ALANLAR (DEPO, İKLİM ODASI VB.) SAYISI

ARAŞTIRMA AMAÇLI MEKAN  SAYISI

TOPLAM OFİS ALANI

TOPLAM LAB. ALANI

DİĞER ALANLAR (DEPO, İKLİM ODASI VB.) TOPLAMI

ARAŞTIRMA AMAÇLI MEKAN ALANI

BAHÇE BİTKİLERİ

12

3

8

11

311.1

136.17

81.88

218.05

BİTKİ KORUMA†

10

7

5

12

236.3

221.1

50.114

287.14

TARIM EKONOMİSİ

7

-

-

-

187.6

-

-

-

TARIM MAKİNALARI

6

1

2

3

137.9

72.10

113.25

185.35

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJ݆

5

3.5

1

4.5

134.0

161.87

21.6

183.47

TARLA BİTKİLERİ

8

3

4

7

214.4

109.57

85.11

194.68

TOPRAK BİL. VE BİTKİ BESLEME

9

5

4

9

227.6

231.72

107.134

338.85

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

12

3

3

6

321.6

121.50

89.12*

210.62

TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA

7

3

4

7

182.4

160.83

102.184

263.02

TOPLAM

76

29

31

60

1952.8

1230.8

650.4

1881.2

ORTALAMA

8

3

3

7

217

137

72

209

* Bu alanlar ÇOMÜ Deney Hayvanları Araştırma Merkezi’ne tahsis edilmiş Zootekni öğretim üyeleri tarafından kullanılan alanlardır.

†Bu bölümler bir laboratuvarı ortak kullanmaktadır.

 

 

 

Çizelge 14. Ziraat fakültesindeki birimlerde akademik personel ve öğrenci sayıları ile bölümler tarafından kullanılan alanlara ait hesaplamalar

 

AKADEMİK PERSONEL SAYISI

(Öğretim Üyesi + Araş Gör. )

 

TÜBİTAKPROJE SAYISI (2017)

KAYITLI ÖĞRENCİ SAYISI

OFİS ALANI/PERSONEL

ARAŞTIRMA ALANI/PERSONEL

ARAŞTIRMA ALANI/ÖĞRENCİ

BAHÇE BİTKİLERİ

12+2=14

1

193

22.2

15.57

1.13

BİTKİ KORUMA

8+5=13

3

204

19.1

22.09

1.41

TARIM EKONOMİSİ

6+1=7

 

201

26.8

-

-

TARIM MAKİNELERİ+TARIM MAK. VE TEK. MÜH

5+2=7

1

37+32

19.7

26.48

2.69

TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ

5+1=6

1

195

22.3

26.48

0.94

TARLA BİTKİLERİ

7+4=11

4

202

19.5

17.70

0.96

TOPRAK BİL. VE BİTKİ BESLEME

8+2=10

1

40

22.8

33.89

8.47

ZOOTEKNİ BÖLÜMÜ

10+1=11

 

179

29.2

19.15

1.18

TARIMSAL YAP. VE SULAMA

6+3=9

1

25

20.3

29.22

10.52

TOPLAM

88

11

1308

 

 

 

ORTALAMA

10

1.22

145

22.4

21.6

3.03

 

 

 

 

Tüm bu tespitlere dayanarak fakültede yeni alan tahsisi için bazı kriterlerin belirlenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

 • Ofis tahsislerinde bölümlerdeki dağılımların dikkate alınması ve fakülte ortalamasına göre tahsislerin yapılması
 • Laboratuvar alanı taleplerinde bölümde aktif öğrenci sayıları, bölümde yürütülen aktif proje sayısı ve öğretim üyesi başına düşen laboratuvar alanlarının dikkate alınması ve bölümler arasında dengeli şekilde dağılımı
 • Depo, iklim odası gibi alanların tahsisinde mevcut kullanım durumunun ve sunulan gerekçenin dikkate alınarak tahsisin yapılması
 • Alan tahsislerinde fiziki alanların kullanım amacı son buluncaya dek (proje bitimi vb.) resmi yazı ile tahsislerinin yapılması
 • Ofis olarak dizayn edilmiş alanların farklı amaçlarla kullanılmaması ve bu şekilde olan alanların uygun yerlere taşınmasının sağlanması

Yapılacak düzenlemeler ile fakültede kayıtlı öğrencilere kaliteli bir eğitim sunulabilmesi için öğrenci başına düşen sınıf alanı ve laboratuvar alanının artırılması ya da fakülteye alınacak öğrenci kontenjanlarının düşürülmesi ile fiziki alan kullanımında sıkıntı oluşturabilecek durumların engellenmesi mümkün olabilir. Ayrıca bu raporun fakülte içerisindeki fiziki mekân kullanım durumlarında yapılan değişiklikler dikkate alınarak belirli aralıklarla güncellenmesi ve ihtiyaç halinde kullanılması uygun olacaktır.

 

 

     ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ

ZİRAAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI