Amaç Ve Hedefler

ZİRAAT FAKÜLTESİNİN AMAÇLAR VE HEDEFLERİ

Ziraat Fakültesi Amaç ve Hedefleri
• Çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında ders ve uygulamalarla yeterli bilgiye
sahip olan,
• Sosyal hakları evrenselleştiren, sosyal adalet kalite kültürel değerlerin korunması
konularında farkındalık yaratabilen,
• Çalışanlarımızın kariyer hedeflerini gerçekleştirmelerinde destek sağlamayı,
keyifli bir çalışma ortamı yaratmayı,
• Alanda var olan sorunlara çözüm üretebilen,
• Bölgesine değer katan bireyler yetiştirmek suretiyle
• Kalite yönetim sistemimizi sürekli iyileştirmek başlıca amaç ve hedefimizdir.