Türk Saanen Keçisi ve Tahirova Koyunu Çalıştayı

Türk Saanen Keçisi ve Tahirova Koyunu Çalıştayı

Türk Saanen Keçisi ve Tahirova Koyunu Çalıştayı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Seminer Salonu

13 Ocak 2017, Saat 09:30

Çalıştayın Amacı

Ülkemizde coğrafi işaret alan markalar kısıtlı sayıdadır. Çanakkale'de "Ezine Peyniri" coğrafi işareti alan ilk ürünlerdendir. Ezine peynirinin üretiminde koyun-keçi-inek sütü kullanımı nedeniyle yörede süt hayvancılığı oldukça önemli bir yere sahiptir. Nitekim, bölgede mandıraların da yoğunlukta olduğu bilinmektedir. Türk Saanen keçisi yetiştiriciliği bakımından Çanakkale ülke genelinde damızlık merkezi konumundadır ve bir marka haline gelmiş; yetiştiriciliğinde çok yol kat edilmiştir. Tahirova koyunu da ÇOMÜ de birkaç yıllık bir geçmişe sahip olmasına karşın Yöre damızlık erkek temininde bir pazar olma yolunda hızla gelişmektedir.

Bu amaçlarla süt koyunu ve süt keçisi bağlamında Türk Saanen Keçisi ve Tahirova Koyununu tanıtmak üzere bir çalıştay planlanmıştır. Türk Saanen Keçisi ile Tahirova Koyunu yetiştiricileri ve ilgili kurumlardan sınırlı sayıda katılımcıyla yoğun tartışma alanı bulacak bir ortam oluşturulması hedeflenmektedir. Sunumlar yönlendirici olacak, tartışmalarla "Neden Türk Saanen Keçisi?" ve "Neden Tahirova Koyunu?" sorularına yanıt aranacaktır.

Çalıştayın Akış Planı

Moderatör: Prof.Dr. Türker Savaş (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü)

 • Türk Saanen Keçisi ve Tahirova Koyununun Tarihçesi (Prof. Dr. Mustafa Kaymakçı, Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü Emekli Öğretim Üyesi)
 • Çanakkale'de Türk Saanen Keçisinde gelinen noktalar, Tahirova koyununa yönelik planlamalar,
  • Nerede ve Nasıl Türk Saanen Keçisi? (Prof. Dr. Aynur Konyalı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü)
  • Nerede ve Nasıl Tahirova Koyunu? (Yrd. Doç. Dr. Cemil Tölü, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Zootekni Bölümü)
  • Çanakkale Ekonomisinde Türk Saanen ve Tahirova (Doç. Dr. A.Ferhan Savran, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Ekonomisi Bölümü)
  • Türk Saanen Keçisi ve Tahirova Koyunu Islahı Alt Yapısı (Dr. Bekir Sıtkı Ayağ, Çanakkale Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği)

Çalıştayı Destekleyenler ve Paydaşları*

 • Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi,
 • Çanakkale Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği,
 • Çanakkale İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü,
 • Çanakkale Ticaret Borsası,
 • Çanakkale Ziraat Mühendisleri Odası,
 • Çanakkale Veteriner Hekimler Odası
 • Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
 • Ezine Peynirciler Derneği
 • Çanakkale Ziraat Odaları
 • Çanakkale İl Gıda Kontrol Laboratuarı
 • Çanakkale Süt Birlikleri

*Çalıştayı destekleyenler koyu yazılmıştır.