MAZERET KAYITLARI

017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıtları

Fakültemiz 2017-2018 Eğitim - Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı kayıt harçlarını mazeretleri sebebiyle yatıramayan öğrencilerin ÇOMÜ Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 18. maddesine istinaden, mazeretleri nedeniyle kayıt yaptıramayan öğrencilerin kayıt harçlarını 26-27 Şubat 2018 tarihlerinde yatırmalarının uygun olduğuna ve kararın Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilmek üzere Rektörlük Makamı’na arz edilmesine;