Misyon-Vizyon

1.MİSYON

Evrensel değerler doğrultusunda bilimsel araştırma ve eğitim-öğretimde mükemmelliği yakalamak.

Bu doğrultuda ileri teknoloji, bilim, kültür ve iletişim değerlerini harmanlayarak ülkemizin ve global toplumun ekonomik ve sürdürülebilir gelişmesine katkı sağlayan güçlü ve donanımlı mühendislik bilgileri edinmiş nitelikli bireyler yetiştirmek.

Doğal kaynakların toplumların yararına kullanılmasını amaç edinerek bilimsel araştırmaları yürütmek ve tüm sonuçları toplum yararına sunmak.

Edindiği bilgilerin doğruluğu, güvenilirliğini ve güncelliğini değerlendirme ve bilgi üretme yöntemlerine sahip olmak.

Alanı ile ilgili stratejileri yöntem ve teknikleri ölçme, değerlendirme ve uygulama bilgisine sahip olmak.

Sorunları tanımlayan, analiz eden, araştırmalara dayalı çözüm önerilerini geliştiren Ziraat Mühendisleri yetiştirmek.

 

 2.VİZYON

Ulusal ve Uluslararası boyutlarda örnek gösterilen ve ön sıralarda yer alan, edindiği bilgileri etkin ve yeterli düzeyde kullanarak ülkemiz ve dünya tarımına yön veren

Alanda var olan sorunları çözüm üretebilen, çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilgiye sahip olan

Sosyal hakları evrenselleştiren, sosyal adalet kalite kültürel değerlerin korunması konularında farkındalık yaratabilen

Ülkenin ve bölgenin tarımsal üretimini arttırmaya yönelik sorunları belirleyen çözümler ve projeler üreten başarıyı önemseyen ve çevreye duyarlı çağdaş Ziraat Mühendisleri yetiştirmektir.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)