Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesinin TÜBİTAK 1507 KOBİ AR-GE Projesi Desteklenmeye Değer Bulundu

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi, Dr. Öğr. Üyesi Onur Sinan Türkmen girişimciliğindeki “Visnagin ve Khellin'in Biyoreaksiyon Süreçlerinin Matematik Modellenmesi” başlıklı başvurusu, 1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Programı 2023-1 Çağrısı kapsamında, desteklenmeye değer görüldü. 

1507 KOBİ AR-GE Başlangıç Programı 2023-1 Çağrısı; Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların, AR-GE kapasitelerinin geliştirilmesi ve nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesinin yanı sıra gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artmasını hedefliyor.

Margeht Biyoteknoloji, faaliyete başladığı 2018 yılından bu yana 2 TÜBİTAK Girişim desteği ve 1 KOSGEB AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Desteği aldı. Çanakkale’de girişimcilik alanında ihracat yapan 100 şirketten biri olan Margeht Biyoteknoloji; Gürcistan, Lübnan, Tacikistan ve Özbekistan’la ticari bağlantılar yürütüyor. Mustafa Nevzat İlaç Şirketi’nin 2022 yılı raporunda Margeht Biyoteknoloji, Ülkemizde en çok patent başvurusu olan 8 şirketten biridir.

Zengin bir biyoçeşitliliği olan Ülkemizin, sosyo-ekonomik kalkınması için bitkisel ilaç hammaddelerinin biyoteknolojik yöntemlerle üretimi önem taşıyor. Ülkemiz adına tescilli biyobenzer ve biyoteknolojik ilaçların geliştirilmesi dış ticaret dengesinin sağlanmasına da katkı sağlıyor. 

Dr. Öğr. Üyesi Türkmen’in yürüttüğü proje de bu amaçla; ziraat, biyokimya, matematik ve moleküler biyoloji disiplinleri ile ortak bir çalışma yürütüyor. Disiplinler arası bu proje ile farklı bitkisel metabolit üretim süreçlerinde de uygulanabilen bir model ortaya çıkarılması hedefleniyor.