Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerinin TÜBİTAK-TAGEM-1003 Projeleri Kabul Edildi

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü  öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail KASAP'ın yürütücüsü olduğu, Doç Dr. Şahin KÖK (Lapseki MYO), Araş. Gör. İpek YAŞAR (Bitki Koruma Bölümü) ve Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsünden Dr. Aydemir BARIŞ, Dr. Narin GÖK, Gökhan BENK'in araştırmacı olarak yer aldığı TÜBİTAK-TAGEM işbirliği ile ARDEB -1003 Projeleri kapsamında "Avcı Akar Phytoseiulus Persimilis (Acari: Phytoseidae)'in Üretim Olanakları ile Bazı Biyolojik Özelliklerinin Belirlenmesi ve Kullanımının Yaygınlaştırılması Üzerine Çalışmalar" başlıklı projeleri ile,

Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Gökhan ÇAMOĞLU'nun araştırmacı olarak görev aldığı TÜBİTAK-TAGEM İşbirliği ile ARDEB -1003 Projeleri kapsamında "Zeytin Plantasyonlarında Sulama Programlarının Oluşturulmasında Bitkiye Dayalı İzleme Tekniklerinin Kullanılabilirliği" başlıklı projeleri desteklenmeye değer bulunmuştur. Öğretim üyelerimizi tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)