Ziraat Fakültesi Öğretim Üyelerinin Patent ve Faydalı Model Başarısı

Ziraat Fakültesi Toprak ve Bitki Besleme Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Başaran ve arkadaşlarının  TR 2021 517141 B numaralı "Rüzgar Erozyonu İzleme Sistemi" başlıklı buluşu İncelemeli Patent almış, Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Fatih Kahrıman'ın TR 2021 018211 "Polen Toplama ve Filitreleme Sistemi" başlıklı bluşu ise Faydalı Model olarak kabul edilmiştir. Öğretim Üyelerimizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.