Ziraat Fakültesi Öğrencilerinin TÜBİTAK 2209-A ve 2209-B Proje Başarıları

Fakültemizde Tarla Bitkileri, Tarımsal Biyoteknoloji ve Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğrencileri tarafından, TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı 2021/2. çağrısı ve TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projeleri Desteği Programı 2021/3. çağrısına yapılan proje başvuruları desteklenmeye değer bulundu. Proje bilgileri aşağıda sunulmuştur.

Proje Başlığı: Mısırda Yağ İçeriğinin Tek Tohum Düzeyinde Belirlenmesi Amacıyla Farklı Yakın Kızılötesi (NIR) Spektroskopi Cihazları İçin Kalibrasyon Modellerinin Geliştirilmesi, Proje Ekibi: Büşra Gürbüz (Yürütücü), Abdurrahman Muhammed Güz (Araştırmacı), Erkan Aras (Araştırmacı), Proje Akademik Danışmanı: Doç. Dr. Fatih Kahrıman, Sanayi Danışmanı: Aycan Sütal,

Proje Başlığı: Mısırda Opak Tohum Örneklerinin Görüntü Analizleri ile Ayrımı ve Renk Uzaylarına Ait Verilerin Opaklık ile İlişkisinin İncelenmesi, Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Kerem Üçkan (Yürütücü), Nilay Şentürk (Araştırmacı), Melike Uydaş (Araştırmacı), Proje Akademik Danışmanı: Doç. Dr. Fatih Kahrıman, 

Proje Başlığı: Süt Sığırı Ahırları İçin Web Tabanlı Çevresel Koşulları Takip Sistemi Tasarımı, Proje Ekibi: Umut Efe Yonar (Yürütücü) ve Buğra Uysal , Proje Akademik Danışmanı: Prof. Dr. Ünal Kızıl, 

Proje önerileri kabul edilen öğrencilerimize ve danışmanlarına başarılar dileriz.

Ziraat Fakültesi Dekanlığı

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)