ZİRAAT FAKÜLTESİ ÇİFTLİĞİ HAYVANSAL ÜRETİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA BİRİMİNDE BİR YANDAN SATIŞAR DEVAM EDERKEN, BİR YANDA DA DOĞUMLAR BAŞLADI

          ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği Hayvansal Üretim Uygulama ve Araştırma Biriminde 2012 yılından bu yana yetiştiriciliği devam eden Tahirova koyunlarının 2021 yılı doğum sezonu Şubat ayı itibariyle başladı. Halen devam eden doğum sezonunda, doğumların büyük çoğunluğu üçüz olarak gerçekleşmekte. Araştırma Birim’in hedefleri arasında bulunan süt ve döl verimi yüksek, erken gelişen ve erken damızlıkta kullanılabilen sağlıklı “süt koyunu” genotipi oluşturma ıslah hedeflerine büyük ölçüde ulaşmış olup yöreye damızlık hayvan sağlamaya devam etmektedir. Son yapılan satışlarda bir  Tahirova koyunu 4’üz doğurmuş ve yetiştirici teşekkür için birimimizi ziyarete gelmiştir. Birimimiz tarafından temin edilen kaliteli damızlık Tahirova koyunları yetiştiricilerimize ve yöre ekonomisine katkı sağlamaya devam etmektedir.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)