Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesinin TÜBİTAK 1002Hızlı Destek Projesi Desteklenmeye Değer Bulundu

Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İsmail Kasap ve Arş. Gör. İpek Yaşar tarafından TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Modülü kapsamında sunulan 123O983 numaralı "Kaz Dağları Eriophyoidea (Acari) Türleri ile Doğal Düşmanlarının Belirlenmesi" adlı projenin desteklenmesine karar verilmiştir. Öğretim elemanlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.