Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yıldırım ve Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Türker Savaş Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 2019 Yılı Etkinlikleri Çerçevesinde Düzenlenen“Tarımsal Yükse

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Yıldırım ve Zootekni Bölüm Başkanı Prof. Dr. Türker Savaş Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 2019 Yılı Etkinlikleri Çerçevesinde Düzenlenen“Tarımsal Yükseköğretimin Mevcut Durumu ve Tarım Sektörüne Katkıları" Konulu Çalıştaya Katıldı

            Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) 2019 yılı etkinlikleri çerçevesinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde 17 Ekim 2019 Perşembe günü “Tarımsal Yükseköğretimin Mevcut Durumu ve Tarım Sektörüne Katkıları" konulu çalıştay düzenlemiştir. Çalıştay’a Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof.Dr.Murat YILDIRIM ve Zootekni Bölüm Başkanı Prof.Dr.Türker Savaş katılmıştır.

                 Çalıştay programı, öğleden sonra 13:30 itibariyle “Tarımsal Yükseköğretimin Mevcut Durumu ve Geleceği“ oturumu ile başlatıldı. I. Oturum, Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Murat YILDIRIM’ın başkanlığında yönetildi.

          “Tarım Sektörüne katkılar ve Sektörün Beklentileri” konulu II. Oturum da ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Türker SAVAŞ “Ziraat Mühendisi mi? Ziraatçı mı? “ başlıklı sunumunu yapmıştır.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)