Zootekni Bölümü 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Seminer Programı

Zootekni Bölümü 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Seminer Programı Fakültemiz Seminer Salonunda yapılacaktır.

Öğretim Elemanları ve Lisansüstü Öğrenciler

22.03.2024, Saat 10:00, Oturum Başkanı: Prof. Dr. Kemal Çelik

Prof. Dr. Türker SAVAŞ

Çanakkale Sakız ve Tahirova Koyun İşletmelerinde verimli Ömür, Ayıklama Oranı ve Ayıklama Nedenleri

Prof. Dr. Mehmet MENDEŞ

Geleceğin Tarımı Nasıl Olacak?

Prof. Dr. Aynur KONYALI

Türk Saanen Keçilerinde Gebelik Süresi ve Etkili Faktörler

Doç. Dr. Cemil TÖLÜ

Farklı Dönemlerde Kum Banyosu Yapabilen Bıldırcınlarda Davranış Özellikleri

Doç. Dr. Hande Işıl AKBAĞ

Kestane Dikenli Kabuğu İlavesinin Yonca Silajı Kalitesine Etkisi

Dr. Hakan ERDEM

Akrabalı Yetiştirme Yaşama Gücünü Artırabilir Mi?

Akrabalı Yetiştirilmiş Bir Güvercin Sürüsünde Bulaşıcı Bir Hastalık Vakası

Esra ÜNBAŞ

Bıldırcınlarda Embriyo Kayıplarına İlişkin Kuluçka Koşulları Genotip Etkileşimi

29.03.2024, Saat 10:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Türker SAVAŞ

İshak DAŞKAYA

Karacabey Merinosu Kuzularında Kısıtlı Beslemenin Büyüme Üzerine Etkisi

Çitem Gül AVUŞAR

Sakız Koyunlarında Plasenta Özelliklerinin Kuzularda Asimetri Gelişimi Üzerine Etkileri

Ali Burak DEMİRSÖZ

Koyun ve Keçi İşletmelerinde Hayvan Refahının Değerlendirilmesi

Tuğba GÜLŞEN

Koyunlarda Yapılan Melezleme Çalışmalarının Performans Özelliklerine Etkisi

Onur Görkem AKYOL

Varroa Mücadelesinin Balarısı Kolonilerinin Yaşama Güçlerine Etkisi

Atakan ŞENSOY

Elde Beslenen Güvercin Yavrularında Büyüme Performansı

Melih BOZKURT

Özel Bir İşletmede Yetiştirilen Holstein Sığırlarda Üreme Özellikleri

Ata DARDAĞAN

Kanatlı Hayvanların Beslenmesinde Böceklerin Kullanım Olanakları

Lisans Öğrencileri

05.04.2024, Saat 10:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ali KARABAYIR

Fazıl ÖZBAY

Edirne İlinde Kadın Eliyle Gezen Tavuk Yetiştiriciliği

Betül GÖKALP

Bartın İlinde Kanatlı Hayvan Yetiştirmede Sağlık Koruma Uygulamaları

Sertaç Burak GÜLDÜREN

Gala Gölü Kuş Varlığı ve Göçmen Kuşların Yerleşik Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliğine Etkileri

Yunus ALKAN

Etlik Piliçlerde Değişik Barındırma Tiplerinin Büyüme Performansına ve Et Kalitesine Etkisi

Ahmet ÖZYURT

Ticari Yumurta Tavuklarında Büyüme Performansı ve Yumurta Kalitesi Üzerine Aydınlatmanın Etkisi

Muhammed Enes ÖZTEMUR

Bıldırcınlarda Kum Banyosu Yoksunluğunun Büyüme Özelliklerine Etkisi

Süleyman İSTEKLİ

Süt İneklerinde Süt verimi İle Vücut Ölçüleri Arasındaki İlişkilerin Araştırılması

 

26.04.2024, Saat 10:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aynur KONYALI

Enes SARIOĞLU

Tahirova Koyunlarında Aşım Davranışları

Hüseyin Mertcan BÜBER

Yapay Büyütülen Türk Saanen Oğlaklarında Bazı Hematolojik Değerler

Talha DALER

Biyokömür Kullanımının Yenidoğan Oğlak Performansı Üzerindeki Etkisi

Hüseyin HARPUT

Türk Saanen Keçilerinde Süt verimi

Mustafa KARAOĞLAN

Türk Saanen Keçilerinde Oturak Kemikleri Arası Mesafenin Doğum Özelliklerine Etkisi

Cem ÖZDEM

Besi Sağırlarında Grup Büyüklüğü ve Sosyal Hiyerarşinin Davranış Özelliklerine Etkisi

Ayşe ENGİN

Besi Sığırlarında Sosyal Hiyerarşinin Beslenme Davranışlarına Etkisi

03.05.2024, Saat 10:00 Oturum Başkanı: Doç. Dr.Cemil TÖLÜ

Sude SAVAŞ

Bıldırcınlarda Kum Banyosu Yoksunluğunun Davranış Özelliklerine Etkisi

Tufan TURHAN

Büyüme Dönemindeki Bıldırcınlarda Kum Banyosu Sunumunun Davranış Özelliklerine Etkisi

Şerifcan BEKİROĞLU

Yumurtlama Dönemindeki Bıldırcınlarda Kum Banyosu Sunumunun Davranış Özelliklerine Etkisi

Orhan AKKAYA

Besi Sığırlarında Grup İçi Sosyal Düzen ve Sosyal Davranışlar

Gamze KILIÇ

Koyunlarda Erken Dönemdeki Gruplandırmanın Ana-Yavru Bağına Etkisi

Mehmet Uğur DÜZER

Balıkesir İli Koyun İşletmelerinde Hayvan Refahının Değerlendirilmesi

Ayfer ÖNAL

Balıkesir İli Manda İşletmelerinde Hayvan Refahının Değerlendirilmesi

10.05.2024, Saat 10:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Feyzi UĞUR

Gökhan KAPLAN

İstanbul’un Hayvancılık Verileri

Derya SAĞIRKAYA

Çanakkale’de Hayvansal Gıda Tüketiminin Genel Özellikleri

Ramazan Ümit Şinasi TOPAN

Fethiye’deki Hayvancılığın Genel Özellikleri

İsmet GÜLCÜ

Biga’daki Küçükbaş Hayvancılık Üzerine Değerlendirmeler

Yasin Kadir DEMİRCAN

Hayvan Beslemede Organik Asit Kullanımı

Mehmet YILMAZ

Türkiye Hayvancılığında Kaba Yem Üretimine İlişkin Sorumlar ve Yenilikçi Çözüm Öneriler

Necati EROĞLU

Kula İlçesi Hayvancılık Potansiyeli Üzerine Değerlendirmeler

 

 

17.05.2024, Saat 10:00 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Hande Işıl AKBAĞ

 

Duygunur SAVRAN

Un Kurdunun (Tenebrio Molitor L.) Farklı Düzeyde Ham Protein ve Nişasta

İçeren Rasyonla Beslemesinin Yemin Sindirilebilirliği ve Larvalarının Kimyasal Bileşimi Üzerine Etkileri

Ahmet Turan BAĞCI

Manisa Kırkağaç İlçesi Özelinde Köyden Kente Göç Olgusu

Zihni KOCAOĞLAN

Balıkesir İli Manyas İlçesi Süt Sığırcılığı İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve Sorunları

Mehmet Can ARIK

Un Kurdu Larvalarında Farklı Kurutma Yöntemlerinin Sindirilebilirliğe Etkisi

Bilal İNCE

Muğla İli Fethiye İlçesi Arıcılık Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi

İlke OKUMUŞ

Tenebrio Mollitor Larvalarının Taze Besin Tercihlerinin Belirlenmesi

Nazlıcan YILMAZ

Japon Bıldırcını Yumurta Kabuğu Renklenmesinde Varyasyon

24.05.2024, Saat 10:00 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet MENDEŞ

Kazım Batuhan ÖNDER

Geleceğin Besin Kaynakları

Ahmet Can YURTSEVEN

Ankara Hayvancılığı Üzerine Değerlendirmeler

Berat GERCİK

Teknolojik Gelişmelerin Hayvancılığa Etkisi

Alperen KOCA

Geleceğin Şekillenmesinde Yapay Zeka

Can GEMİCİOĞLU

Yapay Zeka Gerçeği ve İnsan Yaşamına Etkisi

Hüseyin Görkem ERBAŞ

Hayvancılıkta Yapay Zeka

Serdar ÖNEL

Balıkesir’de Hayvancılık

31.05.2024, Saat 10:00 Oturum Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Soner YİĞİT

 

Oğuzhan ÖZAYDIN

Çanakkale İli Merkez İlçelerinde Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiriciliği Birliğine Üye Olan Koyunculuk İşletmelerinin Yapısal Özellikleri ve

Sorunları

Ali Eren EYBEY

Gökçeada’da Koyun ve Keçi Yetiştiriliği

Tunçkan KUZEY

AÖF, Duncan ve Tukey Testlerinin Performansları Bakımından Karşılaştırılması: Testin Gücü

Gökberk ÖZKAN

AÖF, Duncan ve Tukey Testlerinin Performansları Bakımından Karşılaştırılması: Özgüllük ve Duyarlılık

Onur ÇAKAR

AÖF, Duncan ve Tukey Testlerinin Performansları Bakımından Karşılaştırılması: 1. Tip Hata

Melis ALPAY

Güvercinlerde Çıkış Gücünün Genotiplere Göre Değişimi

Yunus ÇİMAGİL

Tenebrio molitor L. Larvalarının Beslenmesinde Alternatif Yem Kaynakları Kullanımının Büyüme ve Besin Madde Bileşimi Üzerine Etkileri