Yetenek Kapısı

Sevgili öğrencilerimiz;
Kariyer Merkezi hizmetlerini erişilebilir, izlenebilir ve ölçülebilir hale getiren Yetenek Kapısı platformu; öğrencilerde kampüse ilk adım attıkları andan itibaren kariyer bilincinin oluşturulmasına ve eğitimleri boyunca da bu bilincin geliştirilmesine katkı sağlamaktadır. Bu doğrultuda siz öğrencilerimizin kariyer imkanlarından hemen haberdar olması ve kariyer merkezlerinin sunduğu hizmetlerden kolayca yararlanabilmesi için faaliyette olan Yetenek Kapısını buradan tanıyabilirsiniz: ÇOMÜ - Kariyer ve Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü (comu.edu.tr)

Ekler

Yetenek Kapısı_Bilgilendirme Dokümanı.pdf