Tek Ders Sınav Dilekçesi Veren Öğrencilerin Dikkatine

Tek Ders Sınavına Girecek Öğrenci Listesi Ektedir.

Sınavlar yüz yüze yapılacaktır.

Sınav Tarihi 11 Temmuzdur.

Sınav yeri ve saati hakkında bilgi ilgili öğretim üyesinden alınabilir.

Ekler

tek ders sınavı dilekçeler.pdf