Mezun Olacak Öğrencilerin Dikkatine

        Mezuniyet aşamasında öğrencilerimizin ilişik kesme sürecinde www.mis.comu.edu.tr adresinden "Mezun İletişim Sistemi"ne üye olarak sisteme kayıt olduğunu gösterir belgeyi Fakültemiz Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

        2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Final sınavları sonunda mezun olacak öğrencilerin 28 Haziran 2024 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Stadyumunda yapılacak olan mezuniyet töreninde diplomalarını alabilmesi için yapacağı işlemler aşağıda belirtilmiştir.

         Bölüm ders planında yer alan seçmeli ve zorunlu derslerden başarılı olan stajını tamamlamış  mezun durumdaki öğrencilerin ubys belge talebi kısmından alacağı trankriptini inceleyerek mezuniyet işlemlerinin  başlatılması için dilekçe vermesi zorunludur.Bölüm Başkanlığı tarafından mezuniyeti uygun görülen öğrencilerin bilgileri Dekanlığa bildirilmesi ile mezuniyet işlemi başlatılacaktır.

         İlişik kesme işlemleri UBYS üzerinden yapıldığından işlemlerin sorunsuz ilerleyebilmesi için kütüphane borcu varsa kapatılması gerekmektedir.

         Öğrencilerin diploma teslim alırken Fakülte Öğrenci İşlerine teslim etmesi gereken belgeler;

  • Öğrenci Kimlik Kartı
  • Öğrenci Kimlik Kartı Kayıp ise Gazete kayıp ilanı yer alan sayfa
  • "Mezun İletişim Sistemi"ne üye olarak sisteme kayıt olduğunu gösterir belge
  • Fakültemizdeki mezuniyet aşamasında bulunan uluslararası öğrencilerin mezuniyet işlemleri aşamasında Türkiye Mezunu Portalı üye hesaplarından dijital ortamda mezuniyet bilgi formu doldurup indirmeleri ve çıktısını Fakültemiz Öğrenci İşlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

         

NOT 1:Diplomasını başka bir kişi tarafından aldıracak öğrencilerin alacak kişiye noter vekaleti vermesi ve kimliğini iletmesi gerekmektedir.

NOT 2: Geçici Mezuniyet belgesi alan öğrencilerin diplomasını almadan önce geçici mezuniyet belgesinin orjinalini teslim etmesi gerekmektedir.

NOT 3:Bütünleme ve Tek Ders Sınavları sonunda mezun olan öğrencilerimizin bu işlemleri Dekanlığımızca mezuniyet işlemleri tamamlandığı tarihten itibaren yapmaları gerekmektedir.

Öğrenci Cübbe Ve Diploma Kabı Alımı İçin Gerekli Bilgiler web sayfamızda yayınlanmıştır.

Kütüphane Kullanım Süresi Aşım Bedellerinin Ödenmesi Hakkında Kütüphane ile iletişime Geçiniz.