2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Yatay Geçiş Sonuçları

 

 Kesin Kayıt 

12.02.2024

14.02.2024 (17:00)

 Yedek Kayıt 

15.02.2024

16.02.2024 17:00)

Kesin Kayıtta İstenen Evraklar

Kesin kayıtlar başvuru yaptığınız Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul öğrenci işleri bürosunda yüz yüze veya noter onaylı vekaletname ile yapılacaktır.

  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.
  1. 3 adet fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalıdır).
  1. Üniversitelerinden alınan yatay geçiş yapmasında sakınca olmadığına dair belge
  1. Online başvuruda istenen belgelerin asıl suretleri (imzalı) ve online başvuru formu çıktısı.
  1. Ders İçerikleri: Öğrencinin ayrılacağı kurumda okuduğu derslerin tanımlarını (ders içeriklerini) gösterir belge.

 

Online başvuruda yanlış beyanda bulunanların, sahte evrak yükleyenlerin kesin kayıtları yapılmayacaktır.

Ekler

Yatay Geçiş Başvuruları(2023-2024 Bahar)maskelemeli.xlsx