2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Tek Ders Telafi Sınavı

Üniversitemiz Senatosu'nun 17.03.2023 tarihli ve 03 sayılı "Deprem bölgesi içinde olan 11 il ve 1 ilçede (Kahramanmaraş, Hatay, Gaziantep, Malatya, Diyarbakır, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye, Adana, Elazığ ve Sivas’ın Gürün İlçesi) afetten etkilenen ya da afet bölgesi dışından olan ve etkilendiğini belgeleyen öğrencilerden 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı 13-14 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılan tek ders sınavlarına giremeyen öğrencilerin Tek Ders Sınavlarının 03-05 Nisan 2023 tarihleri arasında yüzyüze  yapılması" kararına istinaden  Fakültemiz tek ders sınavına giremeyen öğrencilerin tek ders başvuru dilekçelerini imzalı olarak ekleriyle birlikte 29 Mart 2023 tarihine kadar Dekanlığa ulaştırmaları rica olunur.

 

Ekler

deprem-tek-ders.doc

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)