Kalite Politikamız

* Öz değerlendirme ile tüm süreçlerimizi gözden geçirerek sürekli iyileştirme ile performansını geliştiren ve verimliliğimizi arttırmayı benimseyen,

* Mesleki bilgi-beceri ve özgüvene sahip, kendini sürekli geliştirebilen, nitelikli öğrenciler ve Ziraat Mühendisleri yetiştiren,

* Öğrenci, Çalışan, Öğretim elemanlarının, iç ve dış paydaşların memnuniyetini dikkate alarak hedeflere ulaşılması için çalışan,

* Yüksek teknoloji içeren, yenilikçi ve yaratıcı projelerle topluma ve çevreye saygıyı esas alan,

* Ulusal ve uluslararası düzeyde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin misyon ve vizyonuna uygun, özgün, saygın ve tercih edilebilir seviyede tutmak için çalışan bir Fakülte olmak.