Ziraat Fakültesi’nin TÜBİTAK Projesi Kabul Edildi

Ziraat Fakültesi’nin TÜBİTAK Projesi Kabul Edildi

           Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Savaş Korkmaz’ın “Turunçgil Klorotik Cüceleşme ile İlişkili Virüsün (Citrus chlorotic Dwarf associated Virus; CCDaV) Etiolojisi ve Moleküler Karakterizasyonu” başlıklı araştırma projesi, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulundu. 1002 kapsamında desteklenen proje bir yıllık olup, aynı zamanda Arş. Gör. Ali Karanfil’in doktora tez çalışmasını oluşturmaktadır.

           Gerçekleştirilecek olan bu proje kapsamında, Dünyada ilk kez 1980’li yılların sonunda Ülkemizde bulunan ve kısa süre içerisinde Doğu Akdeniz Bölgesi turunçgil üretim alanlarına yayılan CCDaV’nin moleküler özellikleri ve hastalık seyri ile ilgili önemli bilgilerin elde edilmesi amaçlanmaktadır.

             Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Savaş Korkmaz’a ve proje ekibine başarılar dileriz.