Ziraat Fakültesi’nin Bir TÜBİTAK Projesi Daha Kabul Edildi

Ziraat Fakültesi’nin Bir TÜBİTAK Projesi Daha Kabul Edildi

          Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Öğretim üyesi Prof. Dr. Mevlüt AKÇURA tarafından, 2017 yılı Ocak ayında TÜBİTAK 1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma projeleri destek programına başvurusu yapılan "Sakız Fasulyesinin (Cyamopsis tetragonoloba L.Taub.) Tane Verimi ve Sakız Özellikleri Yönünden Türkiye’nin Farklı Bölgelerine Adaptasyonunun Araştırılması" başlıklı araştırma projesi TÜBİTAK tarafından desteklenmeye değer bulunmuştur.

          Sakız fasulyesi dünyada çok yönlü olarak kullanılan (sebze, gıda sanayi, petrolün işlenmesi, hayvan yemi vb.) sayılı bitkilerden biridir. Bazı ülkeler (ABD ve Avustralya) bu araştırmalara yaklaşık 50 yıl önce başlamış ve ülkelerine uyum sağlayan yeni genotipler geliştirmiştir. Ancak Ülkemizde, sakız fasulyesinin introdüksiyonu ile ilgili herhangi bir araştırma henüz yapılmamıştır. Bu bağlamda, sakız fasulyesi ıslahını amaçlayan ilk proje niteliğini taşıyan bu araştırmada sakız fasulyesi çeşit/hatlarının geliştirilmesi ve Ülkemizin ilk sakız fasulyesi çeşitleri olarak tescillenmesi için Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Merkezi’ne müracaatının yapılması planlanmaktadır. Proje ekibi; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bingöl Üniversitesi, Abdullah Gül Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Kahramanmaraş Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden araştırmacılardan oluşmaktadır.

          Başta öğretim üyemiz Prof. Dr. Mevlüt AKÇURA’ya ve proje ekibine çalışmalarında başarılar diler, projenin ülkemiz tarımına önemli katkılar sağlamasını temenni ederiz.