Ziraat Fakültesi’nde Yeni Patent Sevinci

Ziraat Fakültesi’nde Yeni Patent Sevinci

          Fakültemiz Tarla Bitkileri Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Onur Sinan Türkmen’in 2016 yılında başvurusunu yaptığı 2016/05027 nolu “Akıllı Bitkisel Üretim Kiti” isimli patent başvurusuna istinaden 07.01.2019 tarihinde, 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin 60'ıncı maddesi uyarınca, incelemesiz patent işlemi tamamlanmıştır. Kapalı ortamda yapay aydınlatma ve topraksız sistemle üretim yapılmasına imkân tanıyan buluş, çevresel bazı değişkenleri analiz edip ürün gelişimi için uygun koşulları sağlamakta, anlık değişimleri ise LCD ekranda kullanıcıya sunmaktadır. Buluşun diğer bir özelliği ise farklı bitkisel ürünlerin bir arada yetiştirilmesine olanak tanımasıdır. 

             Öğretim elemanımıza, bu değerli buluş için Ziraat Fakültesi Dekanlığı adına tebrik ve teşekkürlerimizi sunarız.