Ziraat Fakültesi’nde TÜBİTAK Proje Çalıştayı Düzenleniyor

   Ziraat Fakültesi’nde TÜBİTAK Proje Çalıştayı Düzenleniyor

                      Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 3001 Başlangıç AR-GE Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye değer görülen "Mısır Tanesinde Gıda ve Endüstriyel Kullanım İçin Önem Taşıyan Özelliklerin Analizinde Kullanılabilecek NIRS (Yakın Kızıl Ötesi Spektroskopisi) Kalibrasyon Modellerinin Geliştirilmesi" isimli araştırma projesinin tanıtımı ile Ülkemizde yürütülen araştırmaların irdelenmesi, ayrıca NIR Spektroskopisi alanına ilgi duyan kişilerin bir araya getirilerek bilgi paylaşımında bulunulması planlanmaktadır. Bu kapsamda, 25 Mayıs 2017 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Seminer Salonu’nda bir Çalıştay düzenlenecektir. İlgi duyan herkes davetlidir.