Ziraat Fakültesi’nde 'Bitki Stresi İzleme ve Termografi Laboratuvarı' Hizmete Açıldı

Ziraat Fakültesi’nde 'Bitki Stresi İzleme ve Termografi Laboratuvarı' Hizmete Açıldı

      Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan Çamoğlu'nun TÜBİTAK projesi kapsamında oluşturulan 'Bitki Stresi İzleme ve Termografi Laboratuvarı' (BİSİTLAB) hizmete açıldı. Laboratuvarda, 660 nm - 450 nm - 730 nm kombinasyonlu spektruma sahip bitkiler için özel ışıklandırma sistemi altında yetiştirilen farklı kültür ve süs bitkilerinin, su stresine (kuraklık) karşı tepkilerinin farklı sensör ve teknolojilerle saptanıp erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi üzerine çalışmalar yapılabilecektir. Bunun yanı sıra yeni kurulan labaratuvarda, 'Tarımsal Sensör ve Uzaktan Algılama Laboratuvarı'yla birlikte bitki stresi, toprak nemi ve uzaktan algılama projeleri gibi destekleyici çalışmaların da gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.