Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Arasında Protokol İmzalandı

         Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Koordinasyon Birimi’nce desteklenen ve yürütücülüğünü Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatih Kahrıman’ın yaptığı “Ülkesel Mısır Gen Kaynaklarının Bazı Agronomik Özellikler ile Beslenme Açısından Önem Taşıyan Kalite Özellikleri Bakımından Taranması ve Bu Özelliklerde Genotip x Çevre İnteraksiyonunun İncelenmesi” başlıklı proje kapsamında, Tarla Bitkileri Bölümü ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü arasında bir protokol imzalandı. Protokolde, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde muhafaza edilen ülkesel mısır gen kaynaklarından 300 adet materyalin Tarla Bitkileri Bölümü’ne gönderilmesi hususunda anlaşmaya varıldı. Ayrıca, 24 ay süreyle yürütülecek olan bu proje ile Ordu Üniversitesi’nden temin edilecek olan yaklaşık 200 kadar yerel mısır popülasyonuna ait tohum örnekleri, karakterizasyon çalışmalarının ardından Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderilecektir. Yürütülecek proje ve imzalanan protokol çerçevesinde, hem yerel mısır popülasyonlarının kalite özellikleri bakımından karakterizasyonunun yapılması hem de bu materyallerin Tarla Bitkileri Bölümü bünyesinde muhafaza altına alınması amaçlanmaktadır.