Ziraat Fakültesi Projesine TÜBİTAK Desteği

Dr. Çiğdem Gözel ve Prof. Dr. Zeliha Gökbayrak'ın Projelerine TÜBİTAK Desteği

          Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Elemanı Dr. Çiğdem Gözel tarafından TÜBİTAK 1002 Projeleri Destekleme Programına sunulan proje önerisi desteklenmeye uygun bulundu. Brassinosteroid Ve Melatonin Uygulamalarının Meloidogyne incognita Üzerine Etkinliğinin Araştırılması başlıklı projede Fakültemiz öğretim üyesi Prof. Dr. Zeliha Gökbayrak ise araştırmacı olarak görev alacaktır. 

                  Öğretim üyelerimizi tebrik eder çalışmalarında başarılar dileriz