Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Kavdır ‘Ulusal Karbon Haritası Hazırlanması Projesi’nde Görev Aldı

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Kavdır ‘Ulusal Karbon Haritası Hazırlanması Projesi’nde Görev Aldı

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Kavdır ‘Ulusal Karbon Haritası Hazırlanması Projesi’nde Görev Aldı

            T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü (ÇEM) ile TÜBİTAK BİLGEM; Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (YTE) arasında, 05.04.2017 tarihinde ‘Toprak Organik Karbonu Projesi Sözleşmesi’ imzalanmıştır. Ülkemizin ev sahipliğinde, 12-23 Ekim 2015 tarihleri arasında Ankara’da yapılan Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi 12. Taraflar Konferansı’nda alınan; “Arazi tahribatının dengelenmesi” kararı neticesinde, 3 küresel gösterge (arazi örtüsü, arazi verimliliği ve karbon stokları) belirlenmiştir. Bu göstergelerden biri olan ‘Toprak Organik Karbonu’na ilişkin Ülkemizin mevcut karbon stoğunun belirlenmesi, toprak organik karbon stoğunda yaşanan değişimin izlenmesi ve karbon stoğunun arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması hedeflenmektedir. Ülkemizde farklı üniversite ve farklı disiplinlerden 12 öğretim üyesinin yer alacağı bu çalışmada, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yasemin Kavdır da görev almıştır. Çalışmada; ‘Mevcut Durum ve Öneriler Raporu’, ‘Toprak Organik Karbonu Miktarı Tahminleme Modeli Raporu’ ile ‘Ulusal Karbon Haritası’ hazırlanacaktır.

            Ülkemiz ‘Ulusal Karbon Haritası Hazırlanması Projesi’nde aktif olarak yer alan öğretim üyemizi kutlar ve yeni görevinde başarılar dileriz.