Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman TİRYAKİ’nin Ders Kitabının Güncellenen İkinci Baskısı Yayımlandı

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman TİRYAKİ’nin Ders Kitabının Güncellenen İkinci Baskısı Yayımlandı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Tiryaki'nin güncellenen "Pestisit Kalıntı Analizlerinde Kalite Kontrol (QC) ve Kalite Güvencesi (QA)" adlı ders kitabının ikinci baskısı yayımlandı. Araştırma ve analizlerin ulusal/uluslararası kalite kriterlerine uygun olduğunu doğrulayan performans kriterlerinin açıklandığı güncel literatür, kapsamlı açıklamalar, istatistikî formüller ve AB direktifleriyle desteklenen bu kitap, güncelleştirilmiş ve genişletilmiş ikinci baskısıyla, bir anlamda yardımcı laboratuvar el kitabı olarak araştırıcılar, analiz yapanlar, öğrenciler ve bu konuya ilgi duyan bilim insanları için genel bir kaynak olma özelliğini taşımaktadır.