Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Çelik Tarafından Hazırlanan 5 AB Projesi 1,3 Milyon Euro ile Desteklendi

Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Çelik Tarafından Hazırlanan 5 AB Projesi 1,3 Milyon Euro ile Desteklendi

       Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Çelik tarafından hazırlanan 5 AB projesi desteklenmeye değer bulundu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nin koordinatör olduğu ve projelerin tamamımın Üniversitemiz tarafından yazıldığı 5 projenin Ulusal Ajans tarafından 1,3 Milyon Euro ile desteklenmesine karar verildi. Destek kararı verilen projeler;

  •  “Improving the professional development opportunities in the Apitherapy sector in terms of health”(Apitherapy sektöründe profesyonel gelişim fırsatlarının sağlık açısından iyileştirilmesi).

  • Agriculture 4.0. Information and Communication Technology for future Agriculture”(Tarım 4.0. Geleceğin tarımı için bilgi ve iletişim teknolojileri).

  • Up-Skilling Elders in Digital Health Literacy to Prevent Marginalization and Exclusion”(Marjinalleşmeyi ve dışlanmayı önlemek için dijital sağlık okuryazarlıkta yetişkin eğitimi).

  • Innovative Skills Transfer for the Development of Agricultural Entrepreneurs” (Tarımsal girişimcilerin gelişiminde yenilikçi becerilerin yaygınlaştırılması).

  • Improving Co-operatives through a new and Innovative Beekeeping Sector” (Arıcılık sektöründe kooperatiflerin yenilikçi yaklaşımlarla desteklenmesi).

      Öğretim üyemizi tebrik ediyor, Fakültemize ve Üniversitemize sağladığı değerli katkılar için teşekkür ediyoruz.