Ziraat Fakültesi Doktora Öğrencisinin TÜBİTAK Doktora Bursu Başarısı

Ziraat Fakültesi Doktora Öğrencisinin TÜBİTAK Doktora Bursu Başarısı

      Fakültemiz Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü’nde Prof. Dr. Yasemin Kavdır danışmanlığında doktora çalışmalarını sürdüren Nurten Ünal’ın “Pirina ve Bağ Atığı Kompostlarının Farklı Tekstürdeki Toprakların Fiziksel Özelliklerine Etkilerinin Zamansal Değişimi" başlıklı tez çalışması, TÜBİTAK'ın "2211-C Öncelikli Alanlara Yönelik Doktora Burs Programı 2018/3" kapsamında desteklenmeye değer bulunmuştur.

    Burs desteği alınan çalışma kapsamında, tarımsal üretimde çevresel kirliliğin önlenmesi ve tarımsal atıkların geri dönüşümünün sağlanması için atıkların kompost yapılarak değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, elde edilen kompostun farklı dozlarının  farklı tekstürlere sahip topraklara uygulanması sonucu toprağın bazı fiziksel ve kimyasal özelliklerinin zamana bağlı olarak değişimi incelenecektir. Öğretim üyemizi ve öğrencimizi tebrik eder, çalışmalarında başarılar dileriz.