Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Dardeniz'in 10 Ocak 'Tarımsal Eğitime Başlanmasının 173. Yılı' Mesajı

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Dardeniz'in 10 Ocak 'Tarımsal Eğitime Başlanmasının 173. Yılı' Mesajı

   Tarım sektörünün problemlerinin çözümünde her zaman yeni bilgi ve teknolojilere ihtiyaç duyulduğundan, Dünyada ve Ülkemizde tarımsal üretim her geçen gün daha da önem kazanmaktadır. Bu da ancak bilimsel çalışmalarla mümkün olup, bunun sağlanmasında kaliteli meslek elemanları ile doğru bilgi ve beceriye sahip üreticilerin varlığı son derece önemlidir. İşte bu bilinçle ilk kez 1846 yılında İstanbul Halkalı`da başlanan tarım öğretiminin, bugün 173. yılını geride bırakıyoruz. Her yıl 10 Ocak, Ziraat Fakülteleri ile Ziraat Mühendisleri Odaları tarafından, Türkiye`nin dört bir yanında güzel bir gelenek olarak kutlanmakta olup, biz Ziraat Mühendisleri için haklı bir gurur kaynağı oluşturmaktadır.

   Tarım sağlık sektörü, her türlü mühendislik ve sosyal bilimler ile ilişkili olan geniş yelpazeli bir meslek grubudur. Dolayısıyla tarımsal eğitim ve öğretime de bu şekilde bakılması lazımdır. Tarım sektörü, toplumumuzun temel beslenme gereksinimlerini karşılayan, Ülkemiz genelinde istihdam yaratan, sanayiye hammadde oluşturan ve ihracat ürünleriyle döviz girdisi sağlayan milli ekonomimizin temel sektörlerindendir. Dünya`nın temel sorunlarının başında, hızlı nüfus artışına karşın artırılamayan tarım alanları ile açlık sorunu gelmektedir. Tarım alanlarımızın nüfus artışına göre çoğaltılması mümkün olmadığından, birim alandan daha fazla verim alınmasını sağlayacak yöntemlerin uygulanması gereklidir. İşte bu bağlamda, tarımsal eğitim ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

   Ülkemizde 'Tarımsal Eğitime Başlanmasının 173 Yılını' kutladığımız bugün, Türk tarımında özellikle Cumhuriyet’ten sonra Dünyanın örnek gösterdiği pek çok başarı elde edilmiştir. Bu başarıların altında hiç kuşku yok ki ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tarıma verdiği önemin etkisi büyüktür. Bugün de, bu noktada bizler tarımın bilimsel, çağdaş ve modern yöntemlerle organize edilmesinin önemli olduğu bilinciyle, gerek alanında yetkin ve tam donanımlı Ziraat Mühendisleri yetiştirmeye, gerekse çiftçimizin aydınlanması ve eğitilmesi konusunda üzerimize düşen görevleri yapmaya devam ediyoruz.

   Bu vesileyle, öncelikle tarım eğitiminde emeği geçen ve bugün aramızda olmayan rahmetli hocalarımızı şükranla anıyor, Tarım eğitiminin her aşamasına gönül ve emek veren bütün eğitimcilerin 10 Ocak 'Tarımsal Eğitime Başlanmasının 173. Yılını' kutluyor, saygılar sunuyorum.

 

                                                                                        Prof. Dr. Alper Dardeniz 

                                                                                        ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı