Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Dardeniz’in 10 Ocak “Tarımsal Eğitime Başlanmasının 172. Yılı” Mesajı

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Dardeniz’in 10 Ocak “Tarımsal Eğitime Başlanmasının 172. Yılı” Mesajı

      Dünyada ve Ülkemizde tarımsal üretim her geçen gün önem kazanmaktadır. Bu nedenle, tarım sektörünün problemlerinin çözümünde yeni bilgi ve teknolojilere her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmakta, bu da ancak bilimsel çalışmalarla mümkün olabilmektedir. Bunun sağlanmasında, kaliteli meslek elemanlarının yanı sıra doğru bilgi ve beceriye sahip üreticilerimizin varlığı da son derece önemlidir.  İşte bu bilinçle Tarımsal eğitim ilk kez 1846 yılında İstanbul Halkalı’da başlatılmıştır. Tarım öğretiminin, bugün 172. yılını kutluyoruz. Her yıl 10 Ocak tarihi, Ziraat Fakültelerimiz tarafından güzel bir gelenek olarak Ülkemizin dört bir yanında panel, bilgilendirme toplantıları ve sempozyumlar düzenlemek suretiyle kutlanmaktadır. Biz de, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi olarak, 14-15 Aralık 2017 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz “II. Çanakkale Tarımı Sempozyumu”nu hem Üniversitemizin kuruluşunun 25. hem de Ülkemizde tarımsal eğitime başlamasının 172. yıldönümleri münasebetiyle düzenledik. Yine bu kapsamda, Ziraat Fakültesi öğretim üye ve elemanlarımızla 03 Ocak 2018 tarihinde, yetiştiricilerimize Bayramiç’te meyvecilik üzerine bir konferans verildi.

    Tarım denilince aklımıza tek başına ekip biçmek ya da tek başına bir sürüyü kumanda etmek gelmemelidir. Tarım, içerisinde sağlık sektörünü, her türlü mühendisliği ve sosyal bilimi barındıran çok geniş yelpazeli bir meslek grubudur. Dolayısıyla tarımsal eğitim ve öğretimin de bu şekilde değerlendirilmesi lazımdır. Ülkemizin tarım sektörü, hepimizin bildiği gibi toplumumuzun temel beslenme gereksinimlerini karşılayan, Ülkemiz genelinde istihdam yaratan, sanayiye hammadde sağlayan, ihracat ürünleri ile Ülkemize döviz getiren, milli ekonomimizin temel unsurlarının başında gelen çok önemli bir sektördür. Dünyaya stratejik açıdan yön veren ülkeler incelendiğinde, bu ülkelerin gıda ihtiyaçlarının karşılanmasında kendine yeter olmalarını çok fazla önemsedikleri, bunun yanı sıra dünyadaki tarımsal üretimde karar verici sistemlerde olmaktan da vazgeçmedikleri görülmektedir. Dünya`nın temel sorunların başında hızlı nüfus artışına karşın artırılamayan tarım toprakları ile beslenme sorunları gelmektedir. Tarım yapılabilecek alanların nüfus artış hızına göre çoğaltılması mümkün olmadığına göre, mevcut tarım topraklarından daha fazla verim alınmasını sağlayacak yöntemlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. İşte bu bağlamda tarımsal eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin önemi çok daha fazla anlaşılır hale gelmiştir.

     Ülkemiz 172 yıllık tarım öğretimiyle, özellikle Cumhuriyet’ten sonra Dünyanın örnek gösterdiği pek çok başarıları elde etmiş ve hiç kuşku yok ki bu başarılarının altında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün tarıma verdiği önem büyük rol oynamıştır. Bugün de, bu nokta da bizler tarımın bilimsel, çağdaş ve modern yöntemlerle organize edilmesi ve yönetilmesinin önemli olduğu bilinciyle, gerek alanında yetkin ve tam donanımlı Ziraat Mühendisleri yetiştirmeye, gerekse çiftçimizin aydınlanıp eğitilmesi konusunda üzerimize düşen bütün görevleri yapmaya devam etmenin haklı gururu içerisindeyiz.

     Son yıllarda gelişen teknolojiyle birlikte Ziraatle ilgili birçok bilgiye internet ortamından kolaylıkla erişim sağlanabilmektedir. Ancak bu bilgilerin temin edilmesinin en doğru ve güvenilir yolu, şüphesiz ki Üniversitelerimizdeki Ziraat eğitim ve öğretimidir. Bu kapsamda, Ziraat alanında uygulama ve tatbikatın öneminin farkına varılarak, uygulama alt yapılarının hızla yenilenip geliştirilmesiyle birlikte, tarımsal uygulamanın ön plana çıkartıldığı bir Ziraat eğitim ve öğretimine gereksinim duyulacaktır. Ayrıca, Ziraat Fakültelerimizin farklı bölümlerinden mezun olan genç Ziraat Mühendislerimizin daha fazla iş imkânına sahip olabilmeleri ve öğrencilik döneminde daha kaliteli bir eğitim ve öğretimin verilebilmesi açısından, öğrenci kontenjanlarının sınırlandırmasının da önemi büyüktür. Bu vesileyle, öncelikle Tarım Eğitiminde emeği geçen ve bugün aramızda olmayan rahmetli hocalarımızı şükranla anıyor, Tarım Eğitiminin her aşamasına gönül ve emek veren bütün eğitimcilerin 10 Ocak “Tarımsal Eğitime Başlanmasının 172. Yılını” kutlayarak saygılar sunuyorum.

 

                                                                                         Prof. Dr. Alper DARDENİZ

                                                                                              Ziraat Fakültesi Dekanı