Uluslararası Çanakkale Çeltik Çalıştayı Düzenlendi

Uluslararası Çanakkale Çeltik Çalıştayı Düzenlendi

    Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Uluslararası Çanakkale Çeltik Çalıştayı, 25-27.08.2018 tarihleri arasında Çanakkale’de düzenlendi. Programın ilk gününde ‘Çeltikte Yeni Gelişmeler Semineri’ başlığı altında Biga Atatürk Kültür Merkezi'nde bir seminer gerçekleştirildi. Çalıştay programının ikinci günü ise Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda yapılan sunumlarla devam etti. Buradaki programa Ziraat Fakültemizin ilgili bölümlerinden pek çok Öğretim Üyesinin yanı sıra, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırmacılar, öğrenciler ve çeltik üreticileri de katıldı. Çalıştayın bu bölümünde, ‘Çevre Dostu Çeltik Tarımı İçin Allelopati’, ‘Ülkemizde Çeltik Tarımı ve Çeşit Geliştirme Çalışmaları’ ve ‘Çeltik Bitkisinde Görülen Fungal Hastalıklar’ başlıkları altındaki sunumlar gerçekleştirildi. Çalıştayın üçüncü ve son gününe Çanakkale Parion Hotel’de devam edilirken, buradaki toplantıda çalıştay süresince gerçekleştirilen oturumların genel değerlendirmesinin ardından, oturum raporlarının tartışılması ve kapanış konuşmaları yapılarak çalıştay sona erdirildi.