Prof. Dr. Ahmet ULUDAĞ İran'da Yapılan Konferansta Davetli Konuşmacı Olarak Sunum Gerçekleştirdi

Prof. Dr. Ahmet ULUDAĞ İran'da Yapılan Konferansta Davetli Konuşmacı Olarak Sunum Gerçekleştirdi

        Fakültemiz Bitki Koruma Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ahmet Uludağ Erdebil Mohaghegh Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 25-26 Ağustos 2019 tarihinde düzenlenen   “İkinci beynelmilel ve altıncı millî organik tarım ile yaygın tarım konferansına”  (2nd international and 6th national conference on organic vs conventional agriculture) davetli konuşmacı olarak katılıp “Organik ile yaygın tarımda istilâcı yabancı bitkilerin mücadelesinin mukayesesi”  (Invasive alien plants management in organic vs conventional agriculture) isimli bildirisini  sunmuştur. 

        Ayrıca Prof. Dr. Uludağ lisans üstü öğrencilerinin ağırlıklı olarak katıldığı yarım günlük çalıştayda istilâcı yabancı bitkilerin risk analizi (risk assesment for invasive alien plants) konusunda eğitim vermiştir. Eğitimde risk analizi üzerinde genel bilgi verilmiş ve Avrupa ve Akdeniz Bitki Koruma Teşkilâtı (EPPO) tarafından geliştirilen genelağda ücretsiz kullanılabilen CAPRA (Computer Assisted Pest Risk Analysis) sistemi üzerinden pratik çalışmalar yapılmıştır.

    Toplantılar süresince Erdebil Üniversitesi ve Ziraat Fakültesinden yöneticiler ve akademisyenlerin yanısıra İran’ın farklı yerlerinden gelmiş akademisyenlerle de fikir alışverişinde bulunulmuştur.