Kabul Edilen TÜBİTAK Projesine Ziraat Fakültesi'nden Destek

Kabul Edilen TÜBİTAK Projesine Ziraat Fakültesi'nden Destek

      Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ile Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü tarafından hazırlanan; "Zeytin (Olea europaea L.) Fitosterol Biyosentezini Kontrol Eden Moleküler Mekanizmaların ve İçeriklerinin Karşılaştırılmalı Olarak Araştırılması" başlıklı proje, TÜBİTAK 1001 programı tarafından desteklenmeye değer bulundu.

      Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Prof. Dr. Kemal Melik Taşkın'ın yürütücü olduğu projede, öğretim üyelerimiz Prof. Dr. Murat Şeker ile Dr. Öğr. Üyesi Nilüfer Kaleci de yardımcı araştırmacı olarak görev alacaklardır.