Dardanos Yerleşkesi’nde Fidan Dikimleri Gerçekleştirildi

Dardanos Yerleşkesi’nde Fidan Dikimleri Gerçekleştirildi

       Çanakkale Onsekiz Mart Üniverisitesi Dardanos Yerleşkesi’nde bulunan ‘ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Bitkisel Üretim Araştırma ve Uygulama Birimi’nde, Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Yüksek Lisans öğrencileri ile Bahçe Bitkileri Bölümü son sınıf lisans öğrencileri tarafından Mesleki Uygulama dersi kapsamında, inşaası yeni tamamlanan seraların etrafında düzenlemeler yapılarak, 01.06.2018 tarihinde fidan dikimleri gerçekleştirildi. Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alper Dardeniz ve Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi  Arda Akçal’ın nezaretinde yürütülen çalışmalar kapsamında, seraların kuzey ve güney yöneylerine, rüzgâr kıran çit bitkisi ve peyzaj amaçlı toplam 150 adet leylandi fidanı dikilerek, herekleri çakıldı. Ayrıca seraların etrafında ve iç kısımlarında yabancı ota karşı ilaçlama yapılarak, mıntıka temizliği de gerçekleştirildi. Ziraat Fakültesi’ne yeni kazandırılan seraların etrafındaki toprak alanlarda tesviye çalışmaları ve çevre düzenlemelerinin yaz periyodu boyunca sürdürülmesi ve seraların içlerinin uygun şekilde donatılarak, kısa sürede üretime geçirilmesi planlanmaktadır.