Dardanos Yerleşkesi ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği Bitkisel Üretim Araştırma ve Uygulama Birimi’nde Meyve Ağaçlarının Kış Budamaları ile Yıllık Bakımları Gerçekleştirildi

Dardanos Yerleşkesi ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği Bitkisel Üretim Araştırma ve Uygulama Birimi’nde Meyve Ağaçlarının Kış Budamaları ile Yıllık Bakımları Gerçekleştirildi

        Üniversitemiz Dardanos Yerleşkesi ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Çiftliği Bitkisel Üretim Araştırma ve Uygulama Birimi’nde, Şubat ayı ortasından itibaren yürütülen bahar dönemi hazırlıkları çerçevesinde, zeytin, incir, Trabzon hurması, nar ve kayısı gibi meyve türlerine ait koleksiyon parsellerinde yer alan ağaçlar ile bağ parsellerinin kış budamaları yapılarak, yıllık bakım işlemleri gerçekleştirildi. Budamalar, Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyelerinin nezaretinde profesyonel bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Budama işlemlerinin sonrasında, oluşan budama artıkları parsellerden uzaklaştırıldı. Kış budamalarının ardından bakırlı preparatlarla ilaçlama da yapılarak, parsellerin yabancı ot mücadelesine yönelik çalışmalar da başlatıldı.