ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Estonya’da Biyosistem Mühendisliği Kongresinde Temsil Edildi

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Estonya’da Biyosistem Mühendisliği Kongresinde Temsil Edildi

         Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Biga Gümüşçay Belediyesi arasında imzalanan bir protokol çerçevesinde tamamlanan projenin bir parçası olarak, Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü’nde bulunan ‘Tarımsal Sensör ve Uzaktan Algılama Laboratuvarı’ bünyesinde yapılmış “Belde düzeyinde bitki besin yönetimi amacıyla Android tabanlı bir uygulama ve Web sayfasının geliştirilmesi (S. Aksu, Ü.Kızıl, L. Genç ve A.M. Yıldız)” adlı çalışma, 11-13 Mayıs 2017 tarihleri arasında Estonya’da düzenlenmiş olan 8. Uluslararası Biyosistem Mühendisliği Kongresi’nde sunulmuş ve yine aynı kongrede sunulan “Elektronik burunların hava kalitesi haritalarının geliştirilmesinde kullanılması (Ü. Kızıl, L. Genç ve S. Aksu)” isimli çalışmayla birlikte ‘Agronomy Research’ dergisinde yayımlanmıştır.