ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi’nin Yeni Sayısı Yayımlandı

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi’nin Yeni Sayısı Yayımlandı

     Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi’nin 10. Sayısı (2018:6:1), 1 Ağustos 2018 tarihinde dergi web sayfası (http://dergi.comu.edu.tr/dergiler/Ziraat) üzerinden yayımlanmıştır. Derginin bu sayısında ziraat alanıyla ilgili toplam 15 adet makale yer almaktadır. DERGİPARK üzerinden de makale girişi tamamlanmış olup, Derginin bütün sayılarına http://dergipark.gov.tr/comuagri adresinden ulaşılabilir. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi TR Dizin’de indekslenmesinin yanı sıra halen toplam dokuz farklı indeks (Index Copernicus, CAB Direct, Rootindexing, DRJI, CiteFactor, Scientific Indexing Services, Eurasian Scientific Journal Index, COSMOS IF, ResearchBib) tarafından da taranmaktadır.