ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi ResearchBib, Root Indexing ve Scientific Indexing Services (SIS) Veri Tabanlarında Taranmaya Başlandı

ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi ResearchBib, Root Indexing ve Scientific Indexing Services (SIS) Veri Tabanlarında Taranmaya Başlandı

          Yayın hayatına 2013 yılında başlayan ‘ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi’ (COMU Journal of Agriculture Faculty), TR Dizin ve Index Copernicus veri tabanları tarafından taranırken, ResearchBib, Root Indexing ve Scientific Indexing Services (SIS) veri tabanları tarafından da taranmaya başlanmıştır. Derginin indeksler tarafından tarandığına dair bilgilere aşağıdaki bağlantılardan (1, 2 ve 3) ulaşılabilir.

            Emeği geçen ve katkı sağlayan herkese Ziraat Fakültesi Dekanlığı adına teşekkürlerimizi sunarız.

1- ResearchBib:  http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2564-6826

2- Scientific Indexing Services:  https://www.sindexs.org/JournalList.aspx?ID=4667

3- http://www.rootindexing.com/journal/comu-journal-of-agriculture-faculty-COMUJAF/