‘ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi’ DRJI ve COSMOS Impact Factor Veri Tabanlarında da Taranmaya Başlandı

‘ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi’ DRJI ve COSMOS Impact Factor Veri Tabanlarında da Taranmaya Başlandı

         Yayın hayatına 2013 yılında başlayan ‘ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi’ (COMU Journal of Agriculture Faculty) TR Dizin, Index Copernicus, ResearchBib, Root Indexing ve Scientific Indexing Services (SIS) veri tabanları tarafından taranırken, DRJI ve COSMOS Impact Factor veri tabanları tarafından da taranmaya başlanmıştır. Derginin indeksler tarafından tarandığına dair bilgilere aşağıdaki bağlantılardan ulaşılabilir.

         Dergimizin ilk kuruluş aşamasından bugüne kadar emeği geçen ve katkı sağlayan herkese, Ziraat Fakültesi Dekanlığı adına teşekkür ederiz.

1- DRJI:  http://olddrji.lbp.world/JournalProfile.aspx?jid=2564-6826

http://olddrji.lbp.world/IndexingCertificate.aspx?jid=3902

 

 

2- COSMOS Impact Factor:-

 http://www.cosmosimpactfactor.com/page/journals_details/3885.html